از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار ولادت حضرت علی اکبر (ع) – ای یـوسف لیـلا عـلی، جـانم عـلی اکـبر

ای یـوسف لیـلا عـلی، جـانم عـلی اکـبر
حق در جمالت منجـلی، جـانم عـلی اکـبر ۲

جـلوه حـیّ ازلـی، جـانم عـلی اکـبر
بـر اولـیا هـستی، ولـی، جـانم عـلی اکبر

(خوش آمـدی خـوی آمـدی، جـانم عـلی اکـبر (۴

هـر کـی نـدیده، حـیدرُ حـالا بـیاد بـبینه ۲
ایـن گـل نـاز مـرتـضی بـبین چـه نـازنینه۲

هـر کـی نـدیده احـمدُ حـالا بـیاد تـماشا۲
کـه شـبه مصطفی اومـد قـدم نـهاد تـو دنیا۲

(خوش آمـدی خـوی آمـدی، جـانم عـلی اکـبر) (۴)

شـبه پـیمبر اومـده، ثـانی حـیدر اومـده
گـل بـریزید گـل بـریزید، عـلی اکـبر اومده

یـوسف لـیلا اومـده، عـزیز زهـرا اومـده
بـوی گـل و گـلاب مـیاد، کـه عشق گلها اومده

(خوش آمـدی خـوی آمـدی، جـانم عـلی اکـبر) (۴)

(بـر اهـل دل نـور دو عـین، ای عـلی جـان
ای روشـنای عـالمین، ای عـلی جـان) (۲)

عـشق مـجسم حـسین، ای عـلی جـان
بـهجت قـلب زیـنبین، ای عـلی جـان

(خوش آمـدی خـوی آمـدی، جـانم عـلی اکـبر) (۴)

فرشته ها گـل بـریزید، بیاین و روشـو بـبینید
کنار گهواره اون، بیا ین و تـا صـبح بشینید

آخـه یـه دلـبر اومـده، از هـمه بهـتر اومـده
بـا گـل لبـخند حـسین، عـلی اکـبر اومـده

(خوش آمـدی خـوی آمـدی، جـانم عـلی اکـبر) (۴)
شاعر:محمد علی شهاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *