از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار ولادت حضرت علی اکبر (ع) – گل لیلا به جمالت صلوات

گل لیلا به جمالت صلوات
به جبین وخط وخالت صلوات

یا علی اکبر خوش آمدی مولا ۲
تو همـان کتاب حسن احـمـدی

تو همـان وجه خدای سرمـدی
تـو همـان آینۀ محـمدی

به جمال بی مثـا لت صلـوات
به جبین وخط و خـالت صلوات

یا علی اکبر خوش آمـدی مولا ۲

ای ولـیّ حق وفـرزند علـی
جدّ ه ات فاطمه جدّ تـو علی

چـهره ات آینـۀ لم یزلـی
به چنین قـدر وجلالت صلـوات

به جبین وخط وخالت صـلـوات
یا علـی اکبر خـوش آمدی مولا۲

شب میـلاد تو دل نور گـرفت
ملک از شوق وشعف شور گـرفت

لب خـندان دل مسرور گـرفت
به سرور وشورو حالت صلـوات

به جبین وخط وخـالت صلـوات
یا علـی اکبر خـوش آمدی مولا۲

ای رخت شمـع رۀ هـاشمیان
آفتـاب سپـۀ هـاشمیـان

گفت عبـاس مـۀ هاشمـیان
به دو ابـروی هـلالت صلـوات

به جبین وخط وخالت صـلـوات
یا علـی اکبر خـوش آمدی مولا۲

ای همـه عشق مـن وتاب وتـبم
ای ثنـایت سخـن روز وشبـم

گـل لبخند وصـالت به لـبم
به گلستـان وصالت صلـوات

به جبین وخط وخالت صـلـوات
یا علـی اکبر خـوش آمدی مولا۲

به جمـال تـو قـمر مبهوت است
بـه دعـای تـو سحـرمبهوت است

بـه کمـال تـوپـدر مبهوت است
بـه تـو واوج کمـالت صلـوات

به جبین وخط وخـالت صـلـوات
یا علـی اکبر خـوش آمدی مولا۲

امشب به زمین خُلد مخلد شده پیدا
نادیده رخ خالق سرمد شده پیدا

در بیت ولا روی محمد شده پیدا
با خلق بگوئید که احمد شده پیدا

حق داده به شاه شهدا دسته گل امشب
تبریک بگوئید به ختم رسل امشب

خیزید که حورا غزل عشق سروده
آئید که از کعبه علی جلوه نموده

فرزند حسین بن علی چهره گشوده
دل از پدر و زینب و عباس ربوده

پیداست در او جلوه ی پیغمبر و آلش
گلبوسه گرفته حسن از ماه جمالش

بر ، داد به هستی شجر عصمت لیلا
حورا ز بهشت آمده بر خدمت لیلا

انداخت گل از وجد و شعف طلعت لیلا
لبخند زند فاطمه بر صورت لیلا

با آمنه گوئید عروست پسر آورد
سر تا بقدم مثل تو پیغامبر آورد

در ظلمت شب مرغ سحر خوش خبری کرد
خورشید حسین بن علی جلوه گری کرد

بیرون شد و بر نسل جوان راهبری کرد
طفلی که به مخلوق دو عالم پدری کرد

بر خلق صفا داد صفا داد صفا داد
هر درد شفا داد شفا داد شفا داد

او باقی و خوبان دو عالم همه فانیش
پیران همه مرهون عنایت به جوانیش

تا آن سوی عالم اثر لطف نهانیش
صد باغ بهار است به یک برگ خزانیش

او قلب نبی عشق علی جان حسین است
جانش نتوان گفت که جانان حسین است

زینب شده مبهوت به سیمای نکویش
لیلا زده از پنجه ی دل شانه به مویش

با خنده گشودند همه دیده به سویش
ازبوسه ی عباس گل انداخته رویش

تا دید پدر طلعت نورانی او را
بوسید سر و صورت و پیشانی او را

این است که رخ رنگ شد از خون خدایش
این است که بوسند سر و رو ، شهدایش

این است که جان همه عالم بفدایش
این است که گفته است معاویه ثنایش

نامش علی و اشبه مردم به رسول است
ریحانه ی ریحانه ی زهرای بتول است

این یوسف لیلاست که یوسف شده ماتش
پیوسته فرستاده ز کنعان صلواتش

هم محو کمال آمده هم محو صفاتش
آثار محمد متجلی است ز ذاتش

یعقوب اگر صورت زیباش ببیند
از شوق دگر در بر یوسف ننشیند

ای خیل ملائک ز سما لاله فشانید
امشب شب عید است همه مدح بخوانید

عیدی خود از یوسف زهرا بستانید
از جام طهورا همگان را بچشانید

با شادی و با خنده و با زمزمه امشب
تبریک بگوئید به زهرا و به زینب

ای سایه ای از قامت و قد تو قیامت
وی موکب دل را سر کوی تو اقامت

اسلام ز زخم بدنت یافت سلامت
زیباست بر اندام تو دیبای امامت

لطفی که به سوی حرمت راه بپوئیم
میلاد ترا پیش تو تبریک بگوئیم

تو مهر فروزان سماوات هدائی
تو مثل عمو چشم و چراغ شهدائی

تو زنده به عشقی و در این راه فدائی
تو خون خدا و پسر خون خدائی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *