اصحاب و شاگردان

اصحاب امام حسین اسماعیل بن عبداللَه بن جعفر

وی اسماعیل بن عبداللَه بن جعفر بن ابیطالب ملقب به زاهد، «۲» از تابعان و راویان مورد وثوق میباشد، «۳» و شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق علیه السلام میداند. «۴»
برخی او را در شمار شهیدان کربلا آورده و مادرش را زینبکبری علیها السلام دانستهاند. «۵» ولی در منابع معتبر تاریخی، در این باره چیزی نیامده است. ابن عنبه، بدون یادکرد از واقعه کربلا او را کشته بنیامیه میداند. «۶» مامقانی در تنقیح از این سخن به شگفت آمده، میگوید: اسماعیل بن عبداللَه بر اثر امتناع از بیعت با محمد بن عبداللَه بن حسن مثنی، توسط فرزندان برادرش، معاویه بن عبداللَه، در ۱۴۵٫ ق در نودسالگی، به قتل رسید و با توجه به انقراض بنیامیه پیش از این دوران، قتل او توسط بنیامیه سخن نادرستی است. سپس میگوید: به گمان من تصحیف واژه «بنیاخیه» به «بنیامیه» موجب پیدایش چنین پنداری شده است. «۷»
از سوی دیگر از فرزندان عبداللَه بن جعفر (همسر حضرت زینب علیها السلام) دو تن به نامهای محمد و عون در کربلا شهید شدند و بنا به گفته ابوالفرج، تنها عون از فرزندان حضرت زینب است. «۸»
پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص: ۹۸
برگرفته از کتاب پژوهشی پیرامون شهدای کربلا نوشته آقای عبد الحسین ﺑﯿﻨﺶ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *