اصحاب و شاگردان

اصحاب امام حسین بکر بن حسن تمیمی

بکر بن حی تمیمی
بکیر بن حر ریاحی
پیروزان
جابر بن حارث سلمانی
جابر بن حجاج تیمی
جابر بن عروه غفاری
جبار بن حارث سلمانی
جبله بن عبدالله
جبله بن علی شیبانی
جریر بن یزید ریاحی
جریر
جریره
جلاس بن عمرو راسبی
جناده بن حارث سلمانی
جناده بن حرث
جناده بن عمرو بن خالد صیداوی
جناده بن کعب انصاری
جندب بن حجیر
جندب بن مجیر
جندب حضرمی
جوبر بن مالک
جون بن جوی
جون بن حری
جون بن حوی
جون بن مالک
جویر بن مالک
جویره
جوین بن مالک
جوین بن مالک
جیاد بن حارث سلمانی
جیاد بن حرث سلمانی
حارث بن امرو القیس کندی
حارث بن بنهان
حارث بن سریع
حارث بن نبهان
حباب بن حارث سلمانی
پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص: ۴۰۷
حباب بن حرث
حباب بن عامر
حباب بن عمرو شعبی
حبشه بن قیس نهمی
حبشی بن قاسم نهمی
حبشی بن قیس نهمی
حبیب بن عبدالله نهشلی
حبیب بن عبیدالله نهشلی
حبیب بن مطهر
حبیب بن مظاهر
حبیب بن مظهر
حجاج بن بدر
برگرفته از کتاب پژوهشی پیرامون شهدای کربلا نوشته آقای عبد الحسین ﺑﯿﻨﺶ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *