معجزات و کرامات

به سر و سینه زدن حضرت بقیه الله در میان عزاداران طویریج

این قضیه توسط آقای سید حسن ابطحی بیان شده است:شاید بعضی از بیخردان متوجه اهمیت عزاداری حضرت سیدالشهداء (ع) نشوند و ندانند که دهها حدیث در اهمیت عزاداری برای حضرت ابیعبدالله الحسین (ع) رسیده است و حتی تمام علما و مراجع تقلید به آن مبادرت میکردهاند و یکی از وسائل تشرف به محضر حضرت بقیه الله روحی فداه را گریهی بر حضرت سید الشهداء (ع) میدانستهاند.در سال هزار و سیصد و سی و سه که برای تحصیل به نجف اشرف مشرف بودم؛ با جمعی از علمای اعلام پیاده به کربلا میرفتم. در بین راه به محلی به نام طویریج – [ صفحه ۲۲] که با کربلای معلا بیشتر از چهار فرسخ فاصله نداشت – رسیدیم. در آنجا یکی از علمای بزرگ به من گفت:روز عاشورا دستههای سینه زن از اینجا به کربلا حرکت میکنند و جمعی از علما و حتی بعضی از مراجع به آنها ملحق میشوند و با آنها سینه میزنند. سپس آن عالم بزرگ به من گفت: روز عاشورایی بود که همراه با دستهی طویریج به سوی کربلا میرفتیم، در میان سینه زنان یکی از مراجع تقلید فعلی که آن وقت از علمای بزرگ اهل معنی محسوب میشد؛ با کمال اخلاص و اشک جاری مشغول سینه زدن بود. من از آن عالم بزرگ سئوال کردم که شما به چه دلیل این کار را انجام میدهید؟فرمود: مرحوم علامه سید بحرالعلوم قدس سره روز عاشورائی با عدهای از طلاب از کربلا به استقبال دستهی سینه زنی طویریج میروند، ناگهان طلاب میبینند مرحوم سید بحرالعلوم با آن عظمت و مقام شامخ علمی، عمامه و عبا و قبا و عصا را کنار انداخت و مثل سایر سینه زنها لخت شده و خود را میان عزاداران و سینه زنان انداخت و به سر و سینه میزند.طلابی که با معظم له به استقبال آمده بودند؛ هر چه میکنند، که مانع از آن همه احساس پاک و ابراز محبت بشوند، موثر واقع نمیگردد. بالاخره عدهای از طلاب برای حفظ سید بحرالعلوم ایشانرا میگیرند، که مبادا زیر دست و پا بیفتد و ناراحت شود، تا اینکه بعد از اتمام برنامهی سینه زنی، بعضی از خواص از آن بزرگوار میپرسند: چگونه شد که شما بیاختیار وارد دستهی سینه زنی شدید و آن گونه به عزاداری مشغول شدید؟مرحوم سید فرمود: وقتی به دستهی سینه زنی رسیدم، دیدم حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف با سر و پای برهنه میان سینه زنها به سر و سینه میزنند و گریه [ صفحه ۲۳] میکنند! من نتوانستم طاقت بیاورم، لذا از خود بیخود شدم و در خدمت آن حضرت به سینه زنی و عزاداری مشغول شدم. [۱۰] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *