احادیث تفسیری

تفسیر منسوب به امام حسین علیه السلام – سوره‌های نازعات، بروج،‌ شمس، ضحی

سوره‌های نازعات، بروج،‌ شمس، ضحی
اشاره
همواره‌ فهم‌ و درک‌ حقایق‌ قرآن‌ برای‌ انسان‌ آگاه‌ و خواهان‌ کشف‌ واقعیات‌ حیات‌ فرازمانی‌ انسان‌، مطلبی‌ بوده‌ که‌ اورا به‌ دنبال‌ تفسیر آن‌ کشانده‌ است‌. زوایای‌ آشکار و پنهان‌ قرآن‌، تفسیری‌ از زبان‌ صاحبان‌ درک‌ آن‌ حقایق‌ می‌ خواهد. اینان‌ کسی‌ جزمعصومان‌ از عترت‌ پیامبر خدا نیستند، آنانی‌ که‌ پیامبر گرامی‌ اسلام‌ به‌ عنوان‌ هم‌ ردیف ‌قرآن‌ معرفی‌ نمود.
این سلسله، مجموعه‌ای‌ از تفسیر سالار شهیدان‌ علیه‌السلام درباره‌ برخی‌ از آیات‌ قرآنی ‌است‌ که‌ بی‌ گفت و ‌گو، شنیدن‌ تفسیر قرآنی‌ از عزیز عرش‌ وارض‌ بسی‌ شیرین‌ است‌. در آغازسخنانی‌ چند از امام‌ علیه‌السلام پیرامون‌ جایگاه‌ قرآن‌ در حیات‌ انسان‌، قرآن‌ و خانه‌ وحی‌ حسینی‌، فضل‌ قرائت‌ قرآن‌ و ابعاد مختلف‌ قرآن‌ را بررسی‌ خواهیم‌ نمود.

سوره‌ نازعات‌
سوره‌ -نازعات‌- هفتاد ونهمین‌ سوره‌ قرآن‌ کریم‌ ودارای‌ چهل‌ وشش‌ آیه‌ است‌.
این‌ سوره‌ از سوره‌های‌ مکی‌ است‌ و امام‌ صادق‌ علیه‌السلام در ثواب‌ قرائت‌ آن‌ فرموده‌ است‌: هر کس‌ این‌ سوره‌ را بخواند، نمی‌میرد، مگر سیراب، مبعوث‌ نمی‌شود، مگر سیراب و به ‌بهشت‌ درنمی‌ آید، مگر سیراب‌.
من‌ خالف‌ مقام‌ ربّه‌ ونهی‌ النّفس‌ عن‌ الهوی‌ فان‌ الجنّه‌ هی‌ المأوی‌، هرکه‌ ازمقام‌ پروردگارش‌ بترسد و هوای‌ نفس‌ را سرکوب‌ کند بهشت‌ جایگاه‌ او باشد.
امام‌ حسین‌ علیه‌السلام در این‌ باره‌ می‌فرمایند:
لا یأمن‌ یوم‌ القیامه‌ الاّ من‌ خاف‌ اللّه‌ فی‌ الدّینا.
روز قیامت‌ هیچ‌ کس‌ در امان‌ نیست‌ مگر آن‌ که‌ دردنیا ترس‌ از خدا را در دل‌ داشته ‌باشد.

سوره‌ بروج‌
سوره‌ -بروج‌- هشتاد و پنجمین‌ سوره‌ قرآن‌ کریم‌ و دارای‌ بیست‌ و دو آیه‌ است‌ این‌ سوره‌ از سوره‌های‌ مکی‌ است‌ و در ثواب‌ قرائت‌ آن‌ پیامبر گرامی‌ اسلام‌ فرموده‌اند: هرکس این‌ سوره‌ را در جمعه‌ و هر روز عرفه‌ بخواند در دنیا ده‌ حسنه‌ از حسنات‌ حضرت‌ یونس‌ به‌ او عطا شود.
وشاهد و مشهود قتل‌ اصحاب‌ الاخدود.
قسم‌ به‌ آن‌ که‌ گواه‌ باشد و آن‌ که‌ شهادت‌ داده‌ شود مرگ‌ بر یاران‌ گودال‌ آتش‌ باد.
هر کس‌‌ سوره نازعات‌ را بخواند، نمی‌میرد، مگر سیراب، مبعوث‌ نمی‌شود، مگر سیراب و به ‌بهشت‌ در نمی‌ آید، مگر سیراب‌
امام‌ حسین‌ علیه‌السلام در تفسیر -شاهد- و -مشهود- فرمودند:
-الشّاهد- هو جدّی‌ رسول‌ اللّه ‌صلی ‌الله‌ علیه ‌و ‌آله و -المشهود- یوم‌ القیامه‌
ثم‌ تلا هذه‌ الا´یه‌:
(انّا ارسلناک‌ شاهداً ومبشّراً ونذیراً)
(ذلک‌ یوم‌ مجموع‌ له‌ النّاس‌ ذلک‌ یوم‌ مشهود)

مراد از -شاهد- جدّم‌ پیامبر خداست ‌صلی ‌الله‌ علیه ‌و ‌آله و مراد از -مشهود- روز قیامت‌ است‌ سپس‌ برای‌ اثبات‌ آن‌ این‌ آیه‌ را تلاوت‌ کردند:
بی‌ گمان‌ ما تورا گواه‌ و بشارت‌ دهنده‌ و ترسانده‌ای‌ -به‌ سوی‌ مردم‌- فرستادیم‌.
این‌ روزی‌ است‌ که‌ مردم‌ برای‌ حساب‌ جمع‌ گردند و آن‌ روز شهادت‌ است‌.

سوره‌ شمس‌
سوره‌ -شمس‌- نود ویکمین‌ سوره‌ قرآن‌ کریم‌ و دارای‌ پانزده‌ آیه‌ است‌ این‌ سوره‌ ازسوره‌های‌ مکی‌ است‌ و در ثواب‌ قرائت‌ آن‌ پیامبر گرامی‌ اسلام‌ فرموده‌ است‌: هر کس‌ این‌ سوره‌ را قرائت‌ کند گویا به‌ تمام‌ موجوداتی‌ که‌ خورشید و ماه‌ بر آن‌ می‌تابد صدقه ‌داده‌است‌.
و الشّمس‌ و ضحی ها والقمر اذا تی ها و النّهار اذا جلی ها.
قسم‌ به‌ خورشید وگسترش‌ نورش‌ وسوگند به‌ ماه‌ آن‌ گاه‌ که‌ بعد از آن‌ در آید و به‌ روزآن‌ هنگام‌ که‌ جهان‌ را روشن‌ سازد.
-از امام‌ حسین‌ علیه‌السلام سؤال‌ شد مراد از  شمس‌- کیست‌؟
فرمود: ذلک‌ محمّد رسول‌ اللّه ‌صلی ‌الله‌ علیه ‌و ‌آله
او محمد پیامبر خدا است‌ که‌ درود خدا بر او و خاندانش‌ باد.
سپس‌ از -قمر- سؤال‌ شد، فرمود:
ذلک‌ علی‌ بن‌ ابی‌ طالب‌ علیه‌السلام یتلو محمّداً صلی‌ الله‌ علیه‌ و‌ آله،
او علی‌ بن‌ ابی‌ طالب‌ است‌ که‌ جانشین‌ رسول‌ خدا می‌شود.
از ایشان‌ سوال‌ شد مراد از -النهار- کیست‌؟
فرمود: ذلک‌ القائم‌ من‌ آل‌ محمّد یملا الارض‌ قسطاً وعدلاً،
او قائم‌ آل‌ محمد – مهدی‌ منتظر – است‌ که‌ زمین‌ را پر از عدل‌ وداد می‌کند-.
هر کس‌ ‌سوره شمس‌ را قرائت‌ کند گویا به‌ تمام‌ موجوداتی‌ که‌ خورشید و ماه‌ بر آن‌ می‌تابد صدقه‌ داده‌است‌.

سوره‌ ضحی‌
سوره‌ -ضحی‌- نود و سوّمین‌ سوره‌ قرآن‌ کریم‌ و دارای‌ یازده‌ آیه‌ است‌. این‌ سوره‌ از سوره‌های‌ مکی‌ است‌ و در فضل‌ قرائت‌ آن‌ پیامبر اسلام‌ فرموده‌ است‌: هرکس‌ این‌ سوره‌ راقرائت‌ کند از کسانی‌ که‌ خدا از او خشنود است‌ به‌ شمار می‌آید و پیامبر گرامی‌ اسلام‌ اوراشفاعت‌ می‌ کند وده‌ برابر افراد یتیم‌ وتهی‌ دست‌ ثواب‌ خواهد برد.
و امّا بنعمه‌ ربّک‌ فحدّث‌.
وهرگاه‌ نعمت‌ خدا به‌ تو -ای‌ پیامبر – رسید بازگوی‌ آن‌ را.
از امام‌ حسین‌ علیه‌السلام سؤال‌ شد مراد از نعمت‌ چیست‌؟
فرمودند: أمَرَه‌ ان‌ یحدّث‌ بما انعم‌ اللّه‌ علیه‌ من‌ دینه‌.
خداوند فرمان‌ به‌ او داد که‌ آنچه‌ خداوند از دین‌ و قانون‌ الهی‌ به‌ او عطا کرده‌ – به‌ مردم‌ – باز گوید.

غلامعلی‌ صفائی‌ بوشهری‌

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *