معجزات و کرامات

توبه کردن به واسطه فتوت و جوانمردی حضرت ابوالفضل

«لوطی عظیم» به حرم مطهر حضرت ابوالفضل (ع) رفت و پنجهی طلا را از ضریح دزدید و عرض کرد: «یا اباالفضل، تو با فتوتی و دست و دل باز هستی! از تو نمیترسم.»پنجهی طلا را میخواست در بازار کربلا بفروشد، ولی ترسید او را دستگیر کنند، بنابراین برگشت و متحیر ماند که چه کند؟ بار دوم به بازار آمد، باز جرات فروش پنجه را پیدا نکرد. بار سوم که به بازار رفت، مردی به او گفت: دنبال چه میگردی؟ «لوطی» جوابی نداد و داستان را مخفی و پوشیده نگه داشت. دوباره آن مرد گفت: دنبال چه میگردی؟ باز جوابی نداد.آن مرد او را به مغازهی خود دعوت کرد، و به او ناهار داد و از او پذیرایی کرد و بعد چنین گفت: «پنجه را به من بده! به من گفتهاند که هر قدر پول لازم داری به تو بدهم!» و بعد در صندوقها را باز کرد و مبلغ زیادی پول، در اختیار لوطی عظیم گذاشت. [ صفحه ۳۱۰] لوطی عظیم گفت: «چه خوب است که آدم با اهل فتوت و با جوانمرد سر و کار داشته باشد!سپس از کردههای خود پشیمان و نادم شد و توبه کرد. [۱۷۳] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *