معجزات و کرامات

جنازه در سمت قبله امام حسین، رو به امام و پشت به قبله شده است

مرحوم حاج عبدالعلی معمار عالم فرد رضی الله عنه این قضیه را نقل کرد:در اوقاتی که موفق به زیارت کربلا بودم، روزی در صحن مقدس حضرت اباعبدالله (ع) نشسته بودم و یک نفر هم نزدیک من نشسته بود. اسم او را پرسیدم. گفت: خراسانی. از شغل او پرسیدم؟ گفت: سالهاست در این مکان شریف، سرگرم بنایی هستم.گفتم: در این مدت اگر عجائبی دیدهای، برایم نقل کن. بنای خراسانی گفت: متصل به صحن شریف در سمت قبله، قبری است که مشهور به قبر دده است. چون مشرف به خرابی بودم چند نفر حاضر شدند که آن را تعمیر کنند و به من مراجعه نمودند و من اقدام نمودم و برای محکم شدن شالودهی قبر، به کارگرها دستور دادم که اطراف قبر، را بکنند. در اثناء حفر اطراف قبر جسد آشکار گردید و کارگران به من خبر دادند.چون مشاهده کردم، دیدم جسد تازه است و لکن به سمت چپ خوابیده است! [ صفحه ۶۵] یعنی صورتش رو به قبر مطهر حضرت سیدالشهداء (ع) و پشت او به سمت قبله است و به همان حالت قبر را پوشاندم و تعمیر آن را به اتمام رساندم. بله، به احترام حضرت سیدالشهداء (ع) همهی مردگان رو به حضرت بودن [۳۰] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *