معجزات و کرامات

جنازه هایی که بالا سر حضرت امام حسین دفن شده

عالم بزرگوار، حاج میرزا حسین نوری قدس سره نقل نمودهاند که استاد ما علامهی بزرگوار، شیخ عبدالحسین تهرانی قدس سره برای توسعهی سمت غربی صحن مطهر حضرت سید الشهداء (ع) خانههایی خرید و جزء صحن شریف قرار داد و قریب شصت سرداب برای دفن اموات، در همان قسمت قرار داد و روی آنها طاق زدند و مردم مردگان خود را در آن سردابها دفن کردند.چون مدتی گذشت، دانسته شد که طاق روی سردابها، در اثر کثرت عبور مردم، توان تحمل را ندارد و ممکن است فرو ریزد و سبب زحمت و هلاکت مردم شود.لذا شیخ عبدالحسین تهرانی امر فرمود که طاق سردابها را بردارند و از نو با استحکام بیشتری بنا کنند. چون جماعت بسیاری در سردابها دفن شده بودند، ایشان امر فرمود که یک سرداب را خراب کنند و بنا نمایند و سپس سرداب دیگر را خراب کنند و هر سردابی را خراب میکردند یک نفر پایین میرفت و خاک بر جسد مردهها میریخت به مقداری که کشف نشود و هتک حرمت اموات نگردد.پس مشغول تخریب وتعمیر شدند، تا اینکه به سردابی رسیدند که مقابل ضریح مقدس بود. چون برای پوشانیدن جسدها پایین رفتند، دیدند تمام جسدهایی که در [ صفحه ۶۶] این قسمت هست، سرهایشان که در جهت غرب بوده است، به جای پایشان که رو به قبر شریف بوده، قرار گرفته است و پایشان به سمت غرب است!مردم با خبر شدند و جماعت بیشمار میآمدند و این منظرهی عجیب را مشاهده میکردند. آن جسدهایی که در این قسمت بوده و منقلب گردیده است، سه جسد بود که یکی از آنها جسد آقا میرزا اسماعیل اصفهانی نقاش بود که او در صحن مقدس مشغول نقاشی بوده است.پسرش وقتی که منظرهی جسد پدر را میبیند، گواهی میدهد که من هنگام دفن پدرم حاضر بودم وبدن پدرم را که دفن میکردند، پاهایش رو به ضریح مقدس بود والحال میبینم که سرش رو به ضریح است! و مردم دانستند که این تغییر وضع جسد چند مرده، تادیبی از طرف خداوند برای بندگان است تا راه ادب و طریقهی معاشرت با ائمه (ع) را بشناسند [۳۱] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *