حوادث، وقایع، هجرت

حاددثه عاشورا وحدت و همبستگی در مسلمانان

ایجاد روح وحدت و همبستگی در میان مسلمانان و نفوذ مکتب تشیع در دلها آنان، از مهمترین پیامدهای عاشورا بود.استاد حسن ابراهیم حسن، مولف تاریخ اسلام مینویسد:کشته شدن امام حسین علیهالسلام در تهییج شیعیان و وحدت بخشیدن به آنها تاثیر بسیای داشت. قبل از این رخداد، شیعیان پراکنده بودند؛ زیرا شیعهگری یک نظریهی سیاسی بود که در دل پیروان خود نفوذ نکرده بود و هنگامی که حسین کشته شد، شیعهگری با خون آمیخته گشت و در اعماق قلوب شیعیان نفوذ کرد و عقیدهی راسخ آنان شد. [۹] .قیام عاشورا در حقیقت، مشعل فروزانی برای شیعیان و سرمشقی برای قیامهای علویان و درس زندگی از آزادی و آزادمنشی و ثبت موقعیت اهل بیت علیهمالسلام و حقانیت آنان در میان جامعهی اسلامی گردید.علامه مقرم میگوید: یکی از نتایج نهضت و قیام سیدالشهدا، حسین بن علی علیهماالسلام و آن مجاهدهی بزرگ، که فتحی روشن به دنبال خود داشت، این بود که در علویان تاثیر بزرگی گذارد. پس از حادثهی کربلا، هر یک از فرزندان علی علیهالسلام و یا کسانی که مذهب علوی داشتند و میخواستند قیام و جهاد کنند، از جهاد مقدس حسین علیهالسلام سرمشق میگرفتند.هر یک از این گروهای مجاهد میخواستند به نحوی خود را به آل محمد علیهمالسلام نسبت دهند. اگر چه بعضی از اینها در باطن، نظری دیگر داشتند، اما برای این که کارشان رونق گیرد، تظاهر به طرف داری از اهل [ صفحه ۲۶] بیت علیهمالسلام میکردند. تمام افرادی که قیام کردند، نظرشان این بود که باید در جامعه عدل و حق جایگزین ستم و جور گردد.اینان میگفتند: ما بر ضد دولت باطل قیام کردهایم و میخواهیم جامعهی اسلامی بداند که حق آل محمد علیهمالسلام غصب شده است و باید قیام کرد و دست ستمگر را کوتاه نمود و خارهایی را که در راه دین پیدا شده باید زدود. انقلابهای پیاپی که در بلاد و ولایات پدید آمد، موجب شد که مردم رشد پیدا کنند و حق را عیان مشاهده نمایند
برگرفته از گتاب پیامد های عاشورا نوشته آقای ابوالفضل اردکانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *