امامت و رهبری، حاکمان زمان, ولادت، از کودکی تا بزرگسالی

حسین‌ علیه السلام در دوره‌ خلافت‌ علی‌ علیه السلام

حسین‌ علیه السلام در دوره‌ خلافت‌ علی‌ علیه السلام (۴۰-۳۶ ه)
پس‌ از قتل‌ عثمان‌ مردم‌ به‌ خانه‌ علی‌ علیه السلام هجوم‌ بردند و خواهان‌ بیعت‌ با آن‌حضرت‌ شدند. امام‌ ـ که‌ در ابتدا حاضر به‌ پذیرش‌ خلافت‌ نبود، پس‌ از اصرار فراوان‌ مردم‌و قبول‌ شرایط‌ امام‌ از سوی‌ مردم‌ ـ زمام‌ امور خلافت‌ را در دست‌ گرفت‌ و در طول‌ چهارسال‌ و نه‌ ماه‌ خلافت‌ خویش‌، در دو بخش‌ اقدامات‌ اصلاحی‌ (اجرای‌ عدالت‌ و از بین‌ بردن‌ فاصله‌های‌ ناروای‌ طبقاتی‌) و اقدامات‌ سیاسی‌ و نظامی‌ (جنگ‌ با سه‌ گروه‌ ناکثین‌، قاسطین‌ و مارقین‌) به‌ فعالیت‌ پرداخت‌. حسین‌ علیه السلام در این‌ دوران‌ در تمام‌ فعالیت‌های‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و نظامی‌ مشارکت‌ فعال‌ داشت‌. به‌ نوشته‌ منابع‌ تاریخی‌ درجریان‌ جنگ‌ جمل‌ (با گروه‌ پیمان‌ شکن‌ یا ناکثین‌) که‌ در سال‌ سی‌ و ششم‌ هجری‌ قمری‌ در نزدیکی‌ بصره‌ رخ‌ داد، امام‌ حسین‌ علیه السلام نقش‌ مهمی‌ داشت‌، چنان‌ که‌ فرماندهی‌ جناح‌ راست‌ سپاه‌ امیر المومنین‌ را برعهده‌ داشت‌ و رشادت‌های‌ زیادی‌ از خود نشان‌ داد.
در جنگ‌ امام‌ علی‌ علیه السلام با گروه‌ قاسطین‌ یا ظالمین‌ (جنگ‌ صفین‌) که‌ از ماه‌ رجب‌سال‌ ۳۶ هجری‌ قمری‌ آغاز و در صفر سال‌ ۳۷ هجری‌ قمری‌ با ماجرای‌ حکمیت‌ پایان‌ یافت‌، حسین‌ علیه السلام قبل‌ از جنگ‌ با خطبه‌های‌ آتشین‌ خود، مردم‌ کوفه‌ را برای‌ مقابله‌ بامعاویه‌ بسیج‌ می‌کرد و در جریان‌ جنگ‌ نیز شجاعت‌ها و دلاوری‌های‌ زیادی‌ از خود نشان‌داد، چنان‌ که‌ امام‌ علی‌ علیه السلام پیوسته‌ مراقب‌ بود تا آسیبی‌ به‌ آن‌ حضرت‌ و برادرش‌ امام حسن‌ علیه السلام  نرسد و همیشه‌ می‌فرمود: (برای‌ حفظ‌ نسل‌ رسول‌ خدا صلی الله علیه و آله مراقب‌ آنان‌ باشید.)
از آن‌ حضرت‌ خطبه‌ای‌ در جنگ‌ صفین‌ نقل‌ شده‌ است‌ که‌ ضمن‌ آن‌ مردم‌ را به‌جنگ‌ ترغیب‌ می‌کردند. امام‌ حسین‌ علیه السلام در همان‌ مراحل‌ مقدماتی‌ جنگ‌ صفین‌، درگرفتن‌ مسیر آب‌ از دست‌ شامیان‌ نقش‌ داشت‌. امام‌ علی‌ علیه السلام پس‌ از آن‌ پیروزی‌ فرمود: (هذا اول‌ فتح‌ ببرکه‌ الحسین‌.) بعد از پایان‌ جنگ‌ و ماجرای‌ حکمیت‌ نیز امام‌ حسین‌ علیه السلام یکی‌ از شاهدانی‌ بود که‌ امام‌ علی‌ علیه السلام برای‌ نظارت‌ بر روند مذاکرات‌ او رابرگزید.
امام‌ حسین‌ علیه السلام در جنگ‌ نهروان‌ با گروه‌ مارقین‌ (خوارج‌) که‌ در سال‌ ۳۸ هجری‌قمری‌ صورت‌ گرفت‌، نیز نقش‌ فعال‌ داشته‌ و سمت‌ فرماندهی‌ بخشی‌ از سپاه‌ را به‌ عهده‌ داشته‌ است‌.
آن‌ حضرت‌ در دوره‌ خلافت‌ علی‌ علیه السلام ضمن‌ نقش‌ پر تلاش‌ در امور نظامی‌ در اموردیگر نیز مشارکت‌ فعال‌ داشت‌ که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ آموزش‌ و تعلیم‌ قرآن‌، رسیدگی‌به‌ نیازمندان‌، حل‌ و فصل‌ امور سیاسی‌، قضایی‌ و اجتماعی‌ اشاره‌ کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *