معجزات و کرامات

حضرت صدیقه از وفا نکردن به نذر، خبر دادند

حاجیه خانم علویهای که برای زیارت حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س) به شام مشرف شده بود، میگفت: محل راس الشهداء (ع) برای من حالت خاص روحی داشت، بنابراین همیشه آنجا میرفتم و زیارت میخواندم و با حال خوشی گریه میکردم.روزی در موقع زیارت، حال خاصی پیدا کردم و دریچهای از عالم دیگر برای من گشوده شد! در آن حال که بیدار بودم، مثل خواب دیدن، این منظره و واقعه را دیدم. عدهای زن در آنجا بودند. مادرم نیز در میان آنها بود. او از من تشکر کرد به خاطر اینکه به نیابت از او، زیارت خواندهام.در این اثناء خانم چهار شانه و بلند قامتی تشریف آوردند، زنها خدمت ایشان حاجت خود را عرض میکردند و من هم حاجت خود را عرض کردم، و سپس گفتم: ما مجلس روضه خوانی داریم و در آن زیارت عاشورا نیز میخوانیم، چرا شما در آن مجلس شرکت نمیکنید؟آن بزرگوار فرمودند: من میآیم و شرکت هم میکنم، به آن نشانی که پسرخالهی شما [ صفحه ۱۶۱] با عیالش یک جعبه شیرینی در مجلس شما آوردند و برای رفع مشکل منزلشان نذر کردند که در مجلس زیارت عاشورای شما شرکت کنند. مشکل آنها به واسطهی زیارت عاشورا رفع شد و منزل جدید را ساختند و در آن نشستند، اما بعد از آن، دیگر در جلسه زیارت عاشورا شرکت نکردند…حضرت حاج آقا ابطحی فرمودند: من صاحب نذر را میشناختم، وقتی این قضیه را به او گفتم، رنگش تغییر کرد و به گریه افتاد و همسرش را صدا کرد و گفت: بشنو از کجا خبر میدهند! و با تاسف و حزن گفت: مطلب دقیقا همین گونه است که شما گفتید. چه کنم؟ مشکلات زندگی نگذاشته است که به نذر خود وفا کنم. [۱۰۱] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *