معجزات و کرامات

خونین شدن خاک قبر امام حسین در روز عاشورا

ثقهی عادل، مرحوم مغفور، ملا عبدالحسین خوانساری رحمه الله علیه این قضیه را نقل فرمود:در زمانی که مرحوم آقا سید مهدی پسر آقا سید علی – صاحب شرح کبیر – مریض شده بود، برای استشفا، شیخ محمد حسین صاحب فصول و حاج ملا جعفر استرآبادی را که هر دو از فحول و علمای عدول بودند، فرستادند که غسل کنند و با لباس احرام، داخل سرداب قبر مطهر حضرت ابیعبدالله (ع) شوند و از تربت قبر مطهر با آداب وارده بردارند و برای مرحوم سید بیاورند و هر دو شهادت دهند که آن تربت از قبر مطهر امام حسین (ع) است و جناب سید مقداری از آن تربت تناول نماید.آن دو بزرگوار حسب الامر رفتند و از خاک قبر مطهر برداشتند و بالا آمدند. سپس قدری از آن خاک مطهر را به بعضی از حضار و اخیار عطا کردند که از جملهی ایشان شخصی از معتبرین بود. من آن شخص را در مرض موت عیادت کردم و باقی ماندهی آن تربت را از ترس اینکه بعد از او به دست نااهل افتد، به من عطا کرد.من آن بسته را آوردم و در میان کفن والده گذاشتم. اتفاقا روز عاشورا نظرم به ساروق آن کفن افتاد و رطوبتی در آن احساس کرم! چون آن را برداشتم و گشودم، [ صفحه ۵۴۳] دیدم کیسهی تربت که در جوف کفن بوده است، مانند شکری که رطوبت ببیند حالت نمناکی در آن عارض شده و رنگ آن مانند خون تیره گشته و مانند خونابه شده است اثر آن رطوبت از درون کیسه به ظاهر آن و از آن به کفن و ساروق رسیده بود، با آنکه رطوبت و آبی در آن جا نبود!پس آن را در محل خود گذاشتم. سپس در روز یازدهم، ساروق را آوردم و گشودم و آن تربت را به حالت اول خشک و سفید دیدم، اگر چه آن رنگ زردی در کفن و ساروق کماکان باقیمانده بود و دیگر بعد از آن در سایر ایام عاشورا که آن را مشاهده میکردم، همینطور آن را متغیر به رنگ خون دیدهام و دانستم که خاک قبر مطهر در هر جا باشد، در روز عاشورا شبیه به خون میشود. [۲۷۸] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *