امامت و رهبری، حاکمان زمان

دیده بانی برید به امور امراء در اسلام

برید دیدهبانی به امور امراء و حکام و قضات داشت و گزارش امور آنها را هر چه زودتر به خلیفه میداد و همین مراقبت به امور امراء و حکام است که امیرالمومنین سلاماللهعلیه در عهد مشهور خویش به مالک اشتر نخعی رضواناللهعلیه دربارهی مراقبت و زیر نظر گرفتن کارهای عمال و کارمندان و کارکنان دولت اسلامی مرقوم فرموده: ثم تفقد اعمالهم و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم [۱۱۰] یعنی کارهای آنان را زیر نظر بگیر و مراقب و دیدهبانها و بازرسهای درست و وفادار بر آنها بگمار که همان عمل و وظیفه برید در آن زمان بوده است. [ صفحه ۱۴۹] پس مراقبین و تفتیش کنندگان باید از اهل صدق و درستکار و درست گفتار و اهل وفا باشند نه این که برعکس باشد. و به همین مناسبتهای مزبوره اهتمام شدید در سرعت برید داشتهاند و بسیار اتفاق میافتاد برای این که بعضی اشخاص را زودتر نزد خلیفه یا امیر حاضر نمایند اسبهای برید برای این کار استخدام میکردند و آنگونه اشخاص را با آنها حرکت میدادند و نزد او میرسانیدند. سرعت سیر برید با اختلاف مراکب بریدها از شتر و اسب و استر و با اختلاف راهها از فراز و نشیب آنها مختلف میشد و به گردن آن مراکب زنگ میآویختند که صدای آنها موقع راه رفتن با آن تندی سیر و حرکت شنیده شود آن به نام «قعقعه البرید» معروف بود [۱۱۱] .
برگرفته از کتاب تحقیق در باره اولین اربعین سید الشهداء نوشته آقای محمد علی قاضی طباطبایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *