حرم و بارگاه

رساله المرقد الزینبی در مرقد حضرت زینب

مولف کتاب(وفات زینب الکبری)و رساله(المرقد الزینبی) [ صفحه ۱۰۹] بعد از نقل عبارات عربی آنچه گذشت از رای(لجنهی ثقافت دینی کربلاء)گوید [۷۹] . قد عرفت مما سبق ان زینب المدینه توفیت بعد رجوعها الیها باربعه اشهر و عشره ایام سنه: (۶۱) ه. و ان زینب مصر توفیت عشیه یوم الاحد لا ربع عشره مضین من شهر رجب سنه: (۶۲) ه. و ان زینب الشام توفیت فی النصف من شهر رجب عام المجاعه فی ایام عبدالملک بن مروان سنه: (۶۵) ه علی الارجح و قیل سنه: (۷۴) ه. یعنی زینب که در مدینه مدفون است پس از مراجعت از شام به چهار ماه و ده روز سال (۶۱) از هجرت وفات یافته و زینب که در مصر مدفون است شب یکشنبه چهاردهم رجب سال ۶۲ هجری وفات یافته. و زینب که در شام مدفون است در نصف رجب سال مجاعه در ایام عبدالملک بن مروان نظر به قول راجحتر در نظر سال (۶۵) از هجرت وفات یافته و گفته شده که در سال (۷۴) از هجرت وفات یافته است.
اشکال بر رای ثقافه
آنچه(لجنهی ثقافت دینی)اظهار رای کرده بسیار شبیه به جمع میان اخبار متعارضهی فقهی است که فقهاء در فقه در موقع تعارض روایات مختلفهی متعارضه در مقام استنباط احکام شرعیه که میخواهند از اخبار [ صفحه ۱۱۰] متعارضه بعضی را رد نکرده و به کنار نگذارند و به همهی آنها عمل کرده باشند جمع میان اخبار میکنند که از موارد بسیار مشکل و سخت در مقام اجتهاد و استادی یک فقیه مجتهد را نشان میدهد. و(لجنهی ثقافه)هم خواسته میان تواریخ متعارضه را با آن نحوی که نقل شد جمع نماید در صورتی که تاریخ مجاعه مدرک درستی ندارد و بگمانم از افواه اخذ و وارد کتاب کردهاند و قبری در مدینهی منوره منسوب به زینب علیهاالسلام وجود ندارد تا یکی از سه مرقد محسوب شود علاوه بر بعضی تاریخها که(لجنهی ثقافه)به آنها اشاره کرده ولی مستند آنها را نشان نداده است. و اما این که صاحب رساله(المرقد الزینبی)گفته: زینب که در مدینه مدفون است پس از مراجعت از شام به چهار ماه و ده روز سال (۶۱) ه وفات یافته با رای(لجنهی ثقافه)که اظهار کرد که او خواهر ابوینی سیدالشهداء علیهالسلام است و دیواری بوی ساقط شد و وفات کرد و سیدالشهداء علیهالسلام به وی نماز خواند چطور میسازد؟ زیرا بنا به قول(لجنهی ثقافه)باید این قضیه قبل از حرکت سیدالشهداء علیهالسلام از مدینه به سوی مکه و عراق واقع شده باشد و ادعاء صاحب رساله( المرقد الزینبی)آنست که پس از مراجعت زینب از شام در مدینه وفات یافته این کلمات که تهافت و تباین کلی با بکیدگر دارند چطور با هم میتواند توافق پیدا نماید؟
برگرفته از کتاب تحقیق در باره اولین اربعین سید الشهداء نوشته آقای محمد علی قاضی طباطبایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *