احادیث و سخنان

روایت صفوان بن مهران از امام کاظم (ع)

صفوان بن مهران جمال رضواناللهعلیه گوید: وارد شدم به حضور حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام به من فرمود یا صفوان هر چیز از تو خوب و زیباست مگر یک چیز عرض کردم فدای تو شوم کدام چیز است آن؟ فرمود: کرایه دادن تو شترهای خود را به این مرد یعنی هارونالرشید عرض کردم: به خدا قسم من آنها را به وی کرایه ندادم از روی فرح و سرور شدید [۴۱] و نه برای صید لهو، ولی کرایه دادم برای [ صفحه ۴۷] راه مکه و خودم هم مباشرت آن را نمیکنم بلکه آدمهای خود را میفرستم یعنی از شترها مواظب باشند به من فرمود: یا صفوان آیا کرایهی تو در ذمهی آنها میماند؟ عرض کردم بلی فدای تو شوم فرمود: آیا دوست داری بقای آن ظالمها را تا این که کرایه تو وصول بشود؟ عرض کردم بلی فرمود: هر کس دوست دارد باقی ماندن آنها را او از آن ظالمهاست و هر کس باشد بر آتش وارد خواهد شد یعنی آخر کارش بر جهنم است. صفوان گوید: رفتم و تمامی شترهایم را تا آخر آنها که یکی نیز نماند فروختم و گزارش این کار به هارون رسید مرا خواست و به من گفت یا صفوان به من رسیده و گزارش دادهاند که تو شترها را فروختهای؟ گفتم بلی فروختهام گفت برای چه؟ گفتم پیر شدهام و آدمهای من به کارها نمیرسند گفت: هیهات هیهات من میدانم به تو که اشاره کرده به این کار که کردهای به تو اشاره کرده موسی ابن جعفر علیهماالسلام گفتم: من با موسی بن جعفر علیهماالسلام کاری ندارم گفت: ترک کن این حرفها را از خودت هرگاه نبود حسنصحبت تو البته تو را میکشتم [۴۲] . [ صفحه ۴۸] خداوند احدیت جلت عظمته نیز در قرآن مجید میفرماید: و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار [۴۳] یعنیاندک میلی به آنها که ظلم کردند ننمائید تا این که آتش بر شما برسد. رکون: اندک میل کردن را گویند کجا برسد که انسان ظالم را دوست دارد و بقای او را بخواهد و آیهی شریفه کسی را گوید که از وی ظلم صادر شده کجا رسد که فرد شاخص و مصداق حقیقی ظالم باشد و به این جهت بود که یکی از بزرگان وقتی این آیه را شنید غش کرد رجوع شود به تفاسیر قرآن مجید.
برگرفته از کتاب تحقیق در باره اولین اربعین سید الشهداء نوشته آقای محمد علی قاضی طباطبایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *