حوادث، وقایع، هجرت

سرعت سیر برید و وظیفه صاحب برید

خلفاء خصوصا در دورهی ملوک بنیامیه و بنیعباس بر سرعت سیر برید میافزودند و سماعی خودشان را در این راه بذل میکردند که هر قدر مسافت دور و دراز را دراندک مدت طی مینمود بهتر بود و اخبار به خلیفه میرسید و تسلط وی بر امور امراء و حکام و قضات و والیها بیشتر میشد مسافت بین قاهره و دمشق را مثلا در چهار روز طی میکردند و بین قاهره و حلب در پنج روز طی میگشت حتی برید شام به قاهره در هفته دو مرتبه میرسید. و صاحب برید وظیفه بزرگ و مهمی را در دولت اسلامی متصدی بود او را خلیفه و یا سلطان به تمامی نقاط مملکت و قلمرو خویش میفرستاد تا از احوال آنها و رفتار والیها خبردار میگشت و به خلیفه گزارش فوی میداد و وقتی به مرکز خلافت وارد میشد بدون تشریفات و مانع و تعیین وقت به فوریت هر چه زودتر نزد خلیفه میشتافت و حاجت و دربان دربار که در دستگاههای فراعنهی روزگار غدار از ملوک ستمکار که مانع ارباب حوائج و بیچارگان میشوند از برید نمیتوانست مانع بشود به حضور خلیفه و یا سلطان میآمد و گزارش اخبار را شفاها به وی میداد و نامهها را به او میرسانید.
برگرفته از کتاب تحقیق در باره اولین اربعین سید الشهداء نوشته آقای محمد علی قاضی طباطبایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *