معجزات و کرامات

شفای دختر هندی به برکت حضرت زینب، و نذر یک ضریح جواهرنشان

در یکی از کتب مسطور است: در زمانی که متولی حرم حضرت زینب (س)، صحن و بقعهی مطهر آن حضرت را در شام تعمیر میکرد؛ مردم از اطراف برای آن حضرت نذورات میآوردند او به آنها قبض میداد.روزی یک مرد هندی آمد و از حضرت زینب (س) برای حل مشکل خود درخواست کمک کرد و گفت: من الان عهد میکنم که اگر به حاجت خود رسیدم، شخصا یک ضریح جواهرنشان تهیه نمایم که بهای آن از یک میلیون دینار تجاوز کند! زیرا من در بیست و چهار بانک هندوستان سهم دارم. سپس او به طرف شهر بیروت رفت.طولی نکشید که تلگرافی از او به این مضمون به متولی حرم رسید که نوشته بود: [ صفحه ۵۲۷] دستور ساخت ضریح جواهرنشانی را صادر کردهام، ضریح مزبور را در فلان روز با تشریفات خاصی به آنجا میآوریم و شما یک مجلس با شکوه و بیسابقه، به هزینهی من از فلان بانک، فراهم کنید!چون روز موعود فرارسید، ضریح مقدس را با مراسم خاصی از هندوستان به آن محفل با اهمیت آوردند. آن مرد هندی شخصا نطق شگفتآوری نمود، که مفاد آن چنین بود:من دختری دارم، که سالیان درازی هر دو پایش فلج بود، با آنکه شاید فردی ثروتمندتر از من در هندوستان یافت نشود! در این مدت هر چه توانستم طبیب آوردم و دارو مصرف کردم، ولی هیچ سودی نکرد. تا آنکه به زیارت حضرت زینب (س) آمدم و از وی درخواست کمک کردم و برای شفای صبیهی خود، یک ضریح جواهرنشان نذر کردم.در پی این توسل به بیروت رفتم و در آنجا تلگراف بشارت سلامتی فرزندم به دست من داده شد. لذا خود را به وطن رساندم و از نزدیک، توجه خاص حضرت زینب (س) به او را – که بکلی شفا یافته بود – مشاهده کردم و همین کرامت، سبب شیعه شدن عدهای بیشمار و باعث ازدیاد محبت در شیفتگان آن حضرت گردید. [۲۷۰] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *