معجزات و کرامات

شفای شخصی که در چند فرسخی کربلا فلج شده بود

شیخ ابوجعفر نیشابوری قدس سره فرمود:سالی با جمعی از رفقا برای زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) از شهر و دیارمان بیرون آمدیم.چون به دو سه فرسخی شهر کربلا رسیدیم، یکی، از رفقایی که با ما بود، ناگاه بدنش خشک و کمکم فلج شد و مثل یک قطعه گوشت گردید! او از این وضع ناراحت شده بود و به ما التماس میکرد و قسم به خدا میداد که او را وانگذاریم، بلکه با خود به کربلا ببریم.شخصی ایستادگی کرد و او را کمک و پرستاری و محافظت نمود و او را بر روی حیوانی گذاشت تا اینکه به کربلا رسیدیم.چون داخل حرم شدیم، او را در یک پارچهای گذاشتند و دو نفر از رفقا، دو سر آن پارچه را گرفتند و او را به سوی قبر حضرت سیدالشهداء (ع) بلند کردند. آن مرد [ صفحه ۴۲۱] افلیج دعا میکرد و گریه و تضرع و ناله مینمود و خدا را به حق امام حسین (ع) قسم میداد که او را شفا دهد.چون آن پارچه را به زمین گذاشتند آن مرد نشست و بعد برخاست و راه رفت! آنچنان که گویی از بند رهایی و نجات یافته است! [۲۲۴] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *