علل قیام امام حسین خطر ارتجاع

این خطر از تمام مخاطراتی که در آن روز جامعه مسلمانان را تهدید می کرد، مهمتر و شکننده تر بود.عفریت ارتجاع و بازگشت به عصر شرک و بت پرستی و جاهلیت، اندک اندک قیافه منحوس و مهیب خود را نشان می داد.زور سر نیزه ی بنی امیه، نقشه های وسیع آنها را در سست کردن مبانی دینی جامعه و الغای نظامات اسلامی و تحقیر شعائر دینی، اجراء می کرد.عالم اسلام مخصوصاً مراکز حساس و موطن رجال بزرگ و با شخصیت مثل مکه، مدینه، کوفه و بصره در سکوت مرگبار و خفقان شدید فرورفته بود.شدت ستمگری فرمانداری مانند زیاد، سمره و مغیره، و بی باکی آنها از قتل نفوس محترمه، جرح و ضرب و مثله، پرونده سازی و هتک اعراض مسلمانان، جامعه را مرعوب و مایوس ساخته بود.بنی امیه دست بکار بر گرداندن مردم از راه اسلام و مخالفت با نصوص کتاب و سنت و سیره ی رسول اعظم ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ شدند و افکار معاویه و نقشه های او اساس حمله های آنها بر ضد اسلام و صحابه و انصار و اهل بیت بود.بنی امیه تصمیم داشتند که روحانیت اسلام و طبقات دین دار و ملتزم به آداب و شعائر دین را که مورد احترام مردم بودند بکوبند و از میان بردارند.علاوه بر کشتن پسر پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ و قتل عام مدینه و ویران ساختن و سوزاندن کعبه معظمه قبله مسلمانان، تجاهر به گناه، تعطیل حدود، دو مرکز بزرگ اسلام: مکه معظمه و مدینه طیبه را مجمع خنیاگران و نوازندگان و مخنثان و امارد و شعرای عشقباز، و اراذل و اوباش قرار دادند تا عظمت و اعتبار این دو شهر مقدس کم شود و وضع این دو شهر، مردم شهرهای دیگر را به معاصی و فحشاء گستاخ سازد.بنی امیه بودند که علاوه بر آنکه شمشیر در اهل بیت گذاردند و خواستند کاری کنند که کسی فکر زمامداری آنها و مراجعه به آنها را نکند و زمین را از آل محمد ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ خالی سازند، کمر دشمنی انصار پیغمبر را نیز برای اینکه آن حضرت را یاری نمودند به میان بستند و آنان را از حقوق اسلامی محروم، و ذلیل و خوار ساختند [۴۱۶] .تعطیل حدود و دفع شهود از عصر عثمان شروع شد و اگر علی ـ علیه السلام ـ یگانه کسی که بشدت مطالبه اجرای حدود را می نمود نبود، در همان زمان عثمان، حدود تعطیل گشته و فاتحه احکام خوانده شده بود [۴۱۷] .علائلی می گوید: در نزد مفکرین اسلامی ثابت است که بنی امیه آلت فساد بودند و تجدید زندگی عصر جاهلیت با تمام مراسم و رنگهایش جزو طبیعت آنها بود [۴۱۸] .سبط ابن الجوزی می گوید: جدم در کتاب تبصره گفته است: همانا حسین به سوی آن قوم رفت برای اینکه دید شریعت محو شده است پس در رفع قواعد آن کوشش کرد [۴۱۹] .اگر بدون معارض و بی سر و صدا دست یزید در اجرای نقشه های خائنانه بنی امیه بازگذاشته می شد، همانطور که معاویه می خواست، اذان و شهادت به توحید و رسالت ترک می شد و از اسلام اسمی باقی نمی ماند و اگر هم اسمی می ماند مسمای آن طریقه ی بنی امیه و روش و اعمال یزید بود.اگر خلافت یزید با عکس العمل شدیدی در جامعه اسلام مواجه نمی گشت، او به سِمَت جانشینی پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ پذیرفته می شد و مملکت اسلام کانون معاصی، فحشاء، قمار و شراب و رقص، غنا، سگبازی و نابکاری می گردید؛ زیرا جامعه از اقویاء و سران خود پیروی می کنند و کارهای آنها را سرمشق قرار می دهند.لذا لازم بود برای حفظ اسلام و دفع خطر ارتجاع نسبت به روش یزید جنبش و نهضتی آغاز شود که عموم، مخالفت روش او را با برنامه های اسلام درک کنند و بدانند که سران سیاسی بنی امیه از برنامه های اسلامی تبعیت ندارند.علاوه باید احساسات دینی مردم را بر ضد آنان بیدار ساخت تا در مخالفت آنها سرسختی نشان داده و نسبت بکارها و برنامه هائی که مطرح می کنند بد بین باشند و آنها را خائن و دشمن اسلام بشناسند.قیام سید الشهداء ـ علیه السلام ـ برای این دو منظور لازم و واجب بود یعنی لازم بود که هم پرده از روی کار بنی امیه بردارد و آنها را به جوامع اسلامی معرفی نماید، و هم احساسات دینی مردم را علیه امویین بسیج کند و عواطف جامعه را به سوی خاندان پیغمبر و اهل بیت جلب فرماید تا بنی امیه از اینکه بتوانند بر قلوب مردم حکمرانی کنند و مالک دلها شوند و شعائر اسلامی مانند اذان را موقوف سازند، محروم و نا امید شوند.شیخ محمد محمود مدنی استاد و رئیس دانشکده شریعت دانشگاه الازهر می گوید:حسین، شهید نمونه و برجسته ی مجاهدین راه خدا، دید بال و پر حق شکسته و باطل از چهار سو راه را بر آن بسته است، خود را دید که شاخ درخت نبوت و پسر آن امام شیردلی است که هرگز از بیم و ذلت سر به زیر نینداخت.خود را دید که برطرف کردن این حزن و اندوه و از میان بردن این تاریکیها به او حواله شده و از او خواسته شده است.صدائی از اعماق دلش او را ندا می کرد:تو ای پسر پیغمبر برای رفع این شدائد هستی!خدا به حد تو تاریکیها را برطرف، و حق را ظاهر و باطل را باطل ساخت تا بر او نازل شد:(اِذا جاءَ نَصْرُاللهِ وَالْفَتْحُ)و مردم گروه گروه در دین خدا وارد شدند.پدر تو همان شمشیر برنده و قاطعی بود که در نیام نرفت تا گردنهای مشرکین را ذلیل توحید ساخت.برخیز ابا عبدالله! مانند پدر و جدت جهاد کن و از دین خدا حمایت کن، و ستمکاران را از بین ببر، و زمین را از پلیدی بغی و ستم پاک ساز.خاندان تو، اصحاب تو خوار شده اند و بانوان و فقرا و اطفال و یتیمان و بیوه زنان بیچاره گشته اند.پس چه کسی اینهمه گرفتاری و پریشانی و فشار ظلم و ستم را بر طرف می سازد اگر تو برطرف نسازی؟.و چه کس برای نجات امت قیام می کند اگر تو قیام نکنی؟ پسر علی و فاطمه؟!گوئی حسین این صدا را از اعماق دلش می شنید که او را به این ندای موثر، ندا می کرد، و شب و روز به او اصرار می ورزید.پس حسین حق چاره ای جز پاسخ به این ندا و اجابت این صدا نداشت و به کسانی که او را از قیام باز می داشتند و می ترساندند، التفاتی نفرمود و شدت و قساوت دشمن و جسارت و بی اعتنائی او به احترام خاندان نبوت، او را از جهاد در راه خدا باز نداشت، زیرا او مجاهدی بود که به امر خدا قیام کرد و برایش تفاوت نداشت که بظاهر مغلوب باشد یا منصور، چون هر دو حال برایش شرافت بود:(قُلْ هَلْ تَربَصُونَ بِنا اِلا اِحْدَی الحُسْنَیَیْنِ) [۴۲۰] .پس او در راه خدا و حق شهید شد و کشندگان به لعنت خدا و تمام ملائکه و مردم گرفتار شدند و او به بزرگترین درجات در نزد خدایش رستگار شد:«مَعَ الَذینَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَبِیِینَ وَ الشُهَداءَ وَالصالِحینَ» [۴۲۱] .و پایان این فصل را این ابیات پر معنی قرار می دهیم که ترجمانی از خطر یزید برای اسلام و توحید، و فداکاری سید الشهداء ـ علیه السلام ـ در راه نجات دین است.لاَِنْ جَرَتْ لَفْظَهُ التَوْحیدِ فی فَمِه فَسَیْفُهُ بِسِوَی التَوحیدِ ما فَتَکاقَد اَصْبَحَ الدینُ مِنْهُ یَشَتکِی سَقَما وَ ما اِلی اَحَد غَیْرَ الحُسَینِ شَکافَما رَایَ السِبْطُ لِلدینِ الحَنیفِ شَفا اِلا اِذا دَمُهُ فی کَرْبَلا سُفِکا«اگر چه لفظ توحید بر زبانش جاری می شود اما شمشیرش چیزی غیر از توحید را نمی کشد، دین از دست او از درد می نالد و به هیچ کس غیر از حسین ـ علیه السلام ـ شکوه نمی کند، پس فرزند پیغمبر (حسین) برای دین حنیف شفایی نیافت جز این که خونش در کربلا ریخته شود».
برگرفته از کتاب پرتوی از عظمت امام حسین نوشته آقای لطف الله صافی گلپایگانی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻪّ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *