حوادث، وقایع، هجرت

فرمان مختار به هدم خانه قاتلان امام حسین

در اخبار الطوال آمده است که مختار، ریاست شهربانی را به «کیسان اباعمره» واگذار نمود و به او فرمان داد که با هزار نفر عمله در کوفه بگردد و خانه کسانی را که با لشکر ابنزیاد به کربلا رفتهاند خراب کند. ابوعمره خانه قاتلان امام را میشناخت. پس مشغول گردش در کوفه شد و به هر خانهای از آنها که میرسید، مامورین او با کلنگهای خود خانه را در مدت کوتاهی خراب میکردند و همچنین [ صفحه ۶۴۸] اگر صاحب خانه را میدید او را میکشت. ابوعمره خانههای بسیاری را خراب کرد و مردمان زیادی را کشت. او قاتلین امام را جستجو میکرد و هر کس را که مییافت میکشت و مال و بهره او را از عطا به یکی از عجمها که با او بودند میداد. [۷۹۴] پوشیده نماند که همین ابوعمره از عجم و موالیان بود.
برگرفته از کتاب تاریخ سید الشهدا ء (ع)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *