معجزات و کرامات

مردی که در حرم حضرت ابوالفضل سوگند به ناحق یاد کرد

این قضیه توسط عالم متقی حاج سید محمد علی میلانی نقل شده است:از مرحم ثقه المحدثین حاج شیخ محمود، معروف به حاج ملا آقا جان زنجانی قدس سره شنیدم که میگفت: در یک شب زمستان بسیار سردی، در ایوان مطهر حضرت سیدالشهداء (ع) سر به پاشنهی درب حرم گذاشته بودم. در بسته بود. مرد عربی را دیدم که بیهوش آنجا افتاه و گویی تمام استخوانهای بدنش کوبیده شده بود. چنان بلند نفس میکشید که صدای آن به طرف دیگر ایوان میرسید. نزدیک سحر تکانی به خود داد و صدا زد: «اولاد عمی – اولاد عمی». برخاستم و جلو رفتم، حالتی در او دیدم که گویا از خواب بیدار شده است. چند نفر جوان که در اطراف بودند آمدند، آن [ صفحه ۱۳۷] مرد به عربی به آنها گفت: ریسمان بیاورید.گفتند: این موقع شب از کجا ریسمان بیاوریم؟!گفت: «عگال» مرا به پایم ببندید و به طرف حرم حضرت ابوالفضل (ع) بکشانید. آنها چنین کردند و او را به طرف آن حضرت کشیدند. من هم با آنها به راه افتادم. به درب صحن حضرت ابوالفضل (ع) که تازه باز شده بود، رسیدیم و وارد صحن شدیم. آن مرد بلند شد و جلوی ایوان ایستاد و از حضرت ابوالفضل (ع) عذرخواهی کرد. از همراهان و بستگانش سوال کرد که قضیه چیست؟آنها گفتند: این مرد شخصی را به دزدی متهم کرده بود. او هم گفته بود: میرویم خدمت حضرت ابوالفضل (ع) و قسم میخوریم. طرفین آمدند. متهم قسم خورد و طوری نشد، ولی وقتی این مرد قسم خورد، یک مرتبه نقش زمین گردید. معلوم شد که او به دروغ قسم خورده است. با خود گفتیم: چگونه او را به محل ببریم؟ بدنی را که فقط نفس میکشد و گویا تمام استخوانهایش شکسته شده است او را خدمت حضرت سیدالشهداء (ع) ببریم، تا شفایش را بگیریم. لذا او را به ایوان حضرت سیدالشهداء (ع) بردیم و آنجا گذاشتیم.از خود آن مرد پرسیدم: چه شد و چگونه شفا یافتی؟ گفت: من افتاده بودم، ناگهان دیدم شخصی از طرف حرم حضرت ابوالفضل (ع) میآید، ولی گویا بر زمین راه نمیرود بلکه زمین زیر قدمهای او میپیچد، وقتی به ایوان رسید، با سرپا به من زد و فرمود: اگر برادرم از خدا بخواهد که آسمان را زمین و زمین را آسمان کند، چیزی نیست! تو که…سپس ایشان وارد حرم شدند و من هم شفا یافتم. [۸۵] . [ صفحه ۱۳۸]
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *