معجزات و کرامات

مقام بلند مرحوم میرزا ابراهیم محلاتی به خاطر زیارت عاشورا

فقیه زاهد، مرحوم شیخ جواد بن شیخ مشکور، که از اجلهی علما و فقهای نجف اشرف و مرجع تقلید جمعی از شیعیان عراق و از ائمهی جماعت صحن مطهر بوده است و در سال ۱۳۳۷ در حدود نود سالگی وفات نمود و در جوار پدرش، در یکی از حجرههای صحن مطهر مدفون گردید، نقل فرمود:در شب ۲۶ ماه صفر ۱۳۳۶ در نجف اشرف، در خواب حضرت عزرائیل ملک الموت (ع) را دیدم. پس از سلام پرسیدم: از کجا میآیی؟ فرمود: از شیراز میآیم و روح میرزا ابراهیم محلاتی را قبض کردم.گفتم: روح او در برزخ در چه حال است؟ فرمود: در بهترین حالات و در بهترین باغهای عالم برزخ است و خداوند هزار ملک را برای او موکل کرده است که فرمان او را میبرند!گفتم: برای چه عملی، به چنین مقامی رسیده است؟ آیا برای مقام علمی و تدریس و تربیت شاگردان؟ فرمود: نه. گفتم: آیا برای نماز جماعت و رساندن احکام دین به مردم؟ فرمود: نه. گفتم: برای چه عملی؟ فرمود: برای زیارت عاشورا!مرحوم میرزای محلاتی سی سال آخر عمرش، زیارت عاشورا را ترک نکرد و هر روزی که بیماری یا مشکلی داشت و نمیتوانست آن را بخواند، نایب میگرفت. [ صفحه ۵۷۲] چون شیخ از خواب بیدار میشود، فردای آن روز، به منزل آیه الله میرزا محمد تقی شیرازی میرود و خواب خود را برای ایشان نقل میکند.مرحوم میرزا محمد تقی گریه میکند و چون از ایشان سبب گریه را میپرسند، میفرماید: میرزای محلاتی از دنیا رفت و استوانهی فقه بود! به ایشان گفتند: شیخ خواب دیده است و واقعیت آن معلوم نیست. میرزا فرمود: بلی خواب است، اما خواب شیخ مشکور است نه خواب افراد عادی!فردای آن روز، تلگراف فوت میرزای محلاتی از شیراز به نجف میرسد و تصدیق رویای شیخ مشکور آشکار میگردد. [۳۰۱] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *