مقتل

مقتل ابصار العین فی انصار الحسین – ابوبکر بن علی بن ابیطالب

ابوبکر نامش محمد اصغر یا عبدالله میباشد، مادرش لیلا دختر مسعود بن خالد بنمالک بن ربعی بن سلمی بن جندل بن نهشل بن دارم بن مالک بن حنظله بن زید بن مناه بن تمیم میباشد، مادر لیلا، عمیره دختر قیس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر سید اهل الوبر بن عبید بن الحارث – او بنام مقاعس میباشد – است عمیره مادرش دختر سفیان بن خالد بن عبید بن مقاعس بن عمرو بن کعب بن سعد بن زید بن مناه بن تمیم است.و درباره سلمی جد ابوبکر شاعر چنین سروده است:یسود اقوام و لیسوا بساده بل السید المیمون، سلمی بن جندلگفته شده است که زجر بن بدر نخعی او را به شهادت رسانید، و گفته شده است عقبه الغنوی، و نیز گفته شده است مردی از همدان قاتل او بوده است، و باز گفته شده است که جسد او در رودخانه کوچکی دیده شد و معلوم نشد چه کسی او را شهید کرده است.برخی روایت کردهاند که ابوبکر بن علی به میدان تاخت و به جنگ پرداخت و رجز میخواند به کارزار ادامه میداد تا این که گروهی او را شهید کردند که عقبه الغنوی نیز یکی از ایشان بود.این شش تن که به امام حسین (ع) بودند از فرزندان علی (ع) میباشند در مورد دیگران اختلاف نظر وجود دارد، این موضوع گفتهی سلیمان بن قته را که در رثاء ایشان سروده است تصحیح مینماید:ایا عینی جودی، بعبره و عویل و اندبی ان بکیت ابنعقیلسته کلهم لصلب علی قد اصیبوا و سبعه لعقیلواندبی ان ندبت عونا اخاهم لیس فیما ینوبهم بخذولای چشمانم گریه و اشک بریز بر شش تن که همگی از فرزندان علی (ع) بودند و هفت تن که همگی از فرزندان عقیل بودهاند و به فیض شهادت نائل آمدهاند.
برگرفته از کتاب ۳ مقتل گویا در حماسه عاشورا نوشته: عبدالرحیم عقیقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *