مقتل

مقتل ابصار العین فی انصار الحسین – محمد بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب

مادرش خوصاء دختر حفصه بن ثقیف بن ربیع بن عائذ بن ثعلبه بن عکایه بن صعب بن علی بن بکر بن وائل میباشد مادر خوصاء: هند دختر سالم بن عبدالعزیز بن محروم بن سنان بن موله بن عامر بن مالک بن تیم الللات بن ثعلبه است، مادر هند: میمونه دختر بشر بن عمرو بن حارث بن ذهل بن شیبان بن ثعلبه بن الحصین بن عکایه بن صعب بن علی است.سروی میگوید: محمد پیش از عون به کارزار پرداخت، به میدان رفت رجز خواند ده نفر را به هلاکت رساند، دسته جمعی به او حمله کردند و عامر بن نهشل حمیمی او را به شهادت رساند سلیمان بن قته در قصیدهی خود به شهادت وی اشاره کرده است. و میگوید:«همنام پیامبر خدا مورد حمله. قرار گرفت او با شمشیر صیقلی خود بر آنان تفوق پیدا کرد اگر خواستی به او گریه کنی پس چشمان من، مضایقه نکن از هر طرف به او اشک ببار.
برگرفته از کتاب ۳ مقتل گویا در حماسه عاشورا نوشته: عبدالرحیم عقیقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *