مقتل

مقتل – فرود آوردن اهل بیت را در خرابه

پس از آنکه سپاه کفرآئین کوفه و شام آل الله علیهم السلام را به شهر شام وارد کردند و آن ذوات محترم را به صحنه دلخراش و طاقتفرسای تماشاچیان شامی و اوباش و اراذل این شهر تار مواجه نمودند کثرت جمعیت و ازدحام تماشائیان بقدری بود که راه نمیدادند سرها و اسراء را سریع حرکت دهند.صاحب روضه الشهداء مینویسد:هر چه خواستند اهل بیت علیهم السلام را از دروازه ساعات داخل کنند انبوه جمعیت مانع شد و این امر ممکن نگردید لذا بالاجبار ایشان را از دروازه نودر وارد کردند، باری وقت ظهر بود که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به مسجد جامع شهر رساندند و از آنجا به طرف دارالاماره یزید پلید انتقال دادند.مرحوم طریحی مینویسد: مقدار سه ساعت اهل بیت علیهم السلام را درب دارالاماره نگاهداشتند و بخاطر همین جهت آنجا را به «باب الساعات» نامیدند و همان طوریکه برخی از اهل تحقیق فرمودهاند همان روز اهل بیت را به مجلس یزید پلید وارد نکردهاند بلکه ایشان را در خرابهای اسکان دادند و روز بعد آن وجودات محترمه را به بارگاه نحوستبار آن پلید داخل کردند.مرحوم علامه مجلسی مینویسد:حلبی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت میکند چون حضرت امام زین العابدین علیه السلام را با اهل بیت علیهم السلام به شام بردند جعلوهم فی بیت، ایشان را در خانه خرابی منزل دادند که سقف آن شکستهای عظیم داشت، اسراء به یکدیگر میگفتند ما را بدین منزل ویرانه جای دادهاند که خانه بر سر ما فرود آید، [ صفحه ۹۱۰] پاسبانان که رفت و آمد به آن خانه میکردند به یکدیگر میگفتند:اینها از سقف شکسته میترسند مبادا بر سرشان خراب شود و خبر ندارند که فردا چون به حضور امیر رسند حکم به قتل ایشان مینماید.باری آن شب را اهل بیت علیهم السلام در آن خرابه بسر بردند ولی فقط ذات اقدس احدیت از حال آن یادگاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باخبر بود و دانست چه به ایشان گذشت.شعرز جوش ناله سقفش کنده از فرش بسان دود بیجان رفته تا عرشمکینش را مکان بود آن چنان تنگ که در زندان دل زندانیان تنگنه مهماننوازی و نه میزبانی نه فرشی نه ظرفی نه آبی نه نانی
برگرفته از کتاب مقتل از مدینه تا مدینه نوشته: جواد ذهنی تهرانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *