احادیث تفسیری

مقدمه تفسیر قرآن منسوب به امام حسین علیه السلام

پیش درآمد
اشاره
همواره‌ فهم‌ و درک‌ حقایق‌ قرآن‌ برای‌ انسان‌ آگاه‌ وخواهان‌ کشف‌ واقعیات‌ِ حیات‌ِفرازمانی‌ِ انسان‌، مطلبی‌ بوده‌ که‌ او را به‌ دنبال‌ تفسیر آن‌ کشانده‌ است‌. زوایای‌ آشکار و پنهان‌ قرآن‌، تفسیری‌ از زبان‌ صاحبان‌ درک‌ آن‌ حقایق‌ می‌ خواهد. اینان‌ کسی‌ جزمعصومان‌ از عترت‌ پیامبر خدا نیستند، آنانی‌ که‌ پیامبر گرامی‌ اسلام‌ به‌ عنوان‌ هم‌ ردیف‌ قرآن‌ معرفی‌ نمود.
این سلسله، مجموعه‌ای‌ از تفسیر سالار شهیدان‌ علیه‌ السلام در باره‌ برخی‌ از آیات‌ قرآنی‌است‌ که‌ بی‌ گفت‌گو، شنیدن‌ تفسیر قرآنی‌ از عزیز عرش‌ وارض‌ بسی‌ شیرین‌ است‌. در آغاز سخنانی‌ چند از امام‌ علیه‌ السلام پیرامون‌ جایگاه‌ قرآن‌ در حیات‌ انسان‌، وقرآن‌ وخانه‌ وحی‌ حسینی‌، فضل‌ قرائت‌ قرآن‌ وابعاد مختلف‌ قرآن‌ را بررسی‌ خواهیم‌ نمود.

قرآن‌ و انسان‌ معاصر
قرآن‌ آخرین‌ کتاب‌ الهی‌ است‌ که‌ برای‌ هدایت‌ آخرین‌ عصر حیات‌ انسانی‌ برآخرین‌ پیامبر خدا صلی ‌الله‌ علیه ‌و ‌آله نازل‌ شده‌ است‌. کتابی‌ است‌ سراسر نور که‌ تمام‌ نیازهای‌ فکری ‌وعملی‌ انسان‌ رابرای‌ عروج‌ از ظلمت‌ توحش‌ وابتذال‌ به‌ سوی‌ عرش‌ تعالی‌ انسان‌، تأمین ‌می‌کند.
انسان‌ معاصر بدون‌ قرآن‌، انسانی‌ است‌ گرفتار در باتلاق‌ نفسانیت‌ وبریده‌ از عرش ‌و دلخوش‌ به‌ بافته‌های‌ به‌ ظاهر عقلایی‌ خود.
قرآن‌ خاتم‌ کتاب‌های‌ آسمانی‌ وباظرفیت‌ محتوایی‌ وهدایتی‌ به‌ پهنای‌ حیات‌ فرازمانی‌ انسان‌ وجهان‌ است‌، وپیامبر گرامی‌ اسلام‌ صلی ‌الله‌ علیه ‌و ‌آله به‌ عنوان‌ خاتم‌ پیامبران‌ وامامان ‌معصوم‌ اسلام‌: به‌ عنوان‌ خاتم‌ جانشینان‌ انبیاء عهده‌ دار هدایت‌ ونجات‌ کاروان‌ جامعه‌بزرگ‌ انسانی‌ از برهوت‌ دنیای‌ سیاه‌ وگمر اه‌ کنند وحیرت‌ زای‌ پنهان‌ به‌ سوی‌ قله‌ امن ‌وامان‌ سعادت‌ بشری‌ است‌. دنیایی‌ که‌ با چلچراغ‌ فریب‌ و دلبری‌ آشکارا انسان‌ ر به‌ قتلگاه‌ خود فرامی‌ خواند.
انسان‌ بدون‌ قرآن‌، انسانی‌ افتاده‌ در چاه‌ هلاکت‌ اسفل‌ السافلین‌ بدون‌ ریسمان‌نجات‌ است‌. انسانی‌ است‌ که‌ از هدایت‌ عرشی‌ و فرا ظاهری‌ محروم‌ است‌.
وانسان‌ بدون‌ هدایت‌ پیشوایان‌ معصوم‌ دین‌، گرفتار در طوفان‌ وحشت‌ زای‌ دریای‌اندیشه‌ها مخرب‌ بدون‌ ناخدای‌ کشتی‌ هدایت‌ به‌ ساحل‌ نجات‌ می‌باشد.
به‌ همین‌ جهت‌ است‌ که‌ قرآن‌ انسان‌ را به‌ امامان‌ واطاعت‌ پیامبر صلی ‌الله‌ علیه ‌و ‌آله فرا می‌خواندوآنان‌ او را به‌ پیروی‌ از قرآن‌ دعوت‌ می‌نمایند.
انسان‌ معاصر بدون‌ قرآن‌، انسانی‌ است‌ گرفتار در باتلاق‌ نفسانیت‌ وبریده‌ از عرش‌ودلخوش‌ به‌ بافته‌های‌ به‌ ظاهر عقلایی‌ خود.

امام‌ حسین‌ علیه‌ السلام و قرآن‌
سالار شهیدان‌ در دامان‌ وحی‌ تولد یافت‌ و رشد کرد و از زبان‌ پیامبر وحی‌ اولین ‌غذای‌ الهی‌ را در دنیا نوشید. سراسر خانه‌ ایشان‌، آثار ونشانه‌ های‌ نزول‌ جبرئیل‌ وتاریخ‌ حیات‌ او، نگارنده‌ تولد، رشد، اندیشه‌، عمل‌ وشهادت‌ قرآنی‌ بود.
“اما والله‌ لو لقیتک‌ بالمدینه‌ لاریتک‌ اثر جبرئیل‌ من‌ دارنا ونزوله‌ علی‌ جدی ‌بالوحی‌ یا اخا اهل‌ الکوفه‌ مسقی‌ العلم‌ من‌ عندنا، بدان‌ به‌ خدا سوگند اگر شما را در مدینه‌ ملاقات‌ می‌کردم‌ به‌ تو نشان‌ می‌دادم‌ آثارحضور جبرئیل‌ در خانه‌ ما وفرودش‌ با وحی‌ بر جدم‌، ای‌ برادر کوفی‌ سر چشمه‌ علم‌ پیش‌ماست‌”.
او باقرآن‌ پرورش‌ یافت‌ وخود مصداق‌ وشأن‌ نزول‌ بسیاری‌ از آیات‌ گردید.
امام‌ حسین‌ علیه‌ السلام تمام‌ جامعه‌ را به‌ فهم‌ قرآن‌ وعمل‌ به‌ آن‌ سفارش‌ می‌نمود وخود که ‌تبلور عینی‌ قرآن‌ بود با اهتمام‌ تام‌ قرآن‌ را قرائت‌ ومورد توجه‌ وعنایت‌ ویژه‌ قرار می‌دادوشیعیان‌ ومسلمانان‌ را از دوری‌ از آن‌ بر حذر می‌داشت‌ به‌ طوری‌ که او تنها شخصی‌ است‌که‌ هم‌ در زمان‌ حیات‌ وهم‌ بعد از شهادت‌ در حالی‌ که‌ سر به‌ نیزه‌ داشت‌ قرآن‌ تلاوت ‌می‌کرد وآیات‌ سوره‌ کهف‌ و شعراء را می‌سرود.
محتوای‌ قرآن‌ از زبان‌ امام‌ حسین‌ علیه‌ السلام:
“کتاب‌ الله‌ عز وجل‌ علی‌ اربعه‌ اشیاء: علی‌ العباره‌ والاشاره‌ واللطائف‌ والحقایق‌، فالعباره‌ للعوام‌ والاشاره‌ للخواص‌ والّلطائف‌ للاولیاء والحقائق‌ للانبیاء، کتاب‌ خدای‌ متعال‌ بر چهار قسم‌ است‌: عبارات‌، اشارات‌، لطائف‌ وظرائف‌، وحقایق‌، فهم‌ عبارات‌ برای‌ عموم‌ مردم‌ است‌، درک‌ اشاره‌های‌ قرآنی‌ برای‌ خواص‌ از مردم‌، وفهم‌لطائف‌ آن‌ برای‌ دوستان‌ وشیفتگان‌ خدا، وفهم‌ ودانش‌ درک‌ حقایق‌ آن‌ مختص‌ انبیاء ومعصومان‌ است‌”.
در جایی‌ دیگر می‌فرماید: القرآن‌ ظاهره‌ انیق‌، وباطنه‌ عمیق‌. قرآن‌ دارای‌ ظاهری‌ زیبا وشگفت‌انگیز ودارای‌ باطنی‌ بسیار پربار است‌.

ارزش‌ قرائت‌ قرآن‌
امام‌ حسین‌ علیه‌ السلام در فضل‌ و ثواب‌ قرائت‌ قرآن‌ می‌ فرماید:
“من‌ قرأ آیه‌ من‌ کتاب‌ الله‌ عز وجل‌ فی‌ صلاته‌ قائما یکتب‌ له‌ بکل‌ حرف‌ مأه‌حسنه‌ فأذا قرؤها فی‌ غیر صلاه‌ کتب‌ اللّه‌ له‌ بکل‌ حرف‌ عشر حسنات‌. وأن‌ استمع‌ القرآن‌کتب‌ الله‌ له‌ بکل‌ حرف‌ حسنه‌. وان‌ ختم‌ القرآن‌ لیلا صلت‌ الملائکه‌ حتی‌ یصبح‌. وان‌ ختمه‌نهاراً صلّت‌ علیه‌ الحفظه‌ حتی‌ یمسی‌ وکانت‌ له‌ دعوه‌ مجابه‌ وکان‌ خیراً له‌ مما بین‌ السماء والارض، اگر کسی‌ یک‌ آیه‌ از قرآن‌ در نمازش‌ بخواند عوض‌ از هر حرف‌ آن‌ صد حسنه‌ پاداش‌ می‌گیرد واگر در غیر نماز بخواند عوض‌ از هر حرف‌ آن‌ ده‌ پاداش‌ نصیب‌ او می‌گرددواگر کسی‌ قرآن‌ را بشنود در عوض‌ هر حرف‌ یک‌ حسنه‌ پاداش‌ می‌برد واگر کسی‌ قرآن‌ راختم‌ کند تا صبح‌ ملائکه‌ بر او درود می‌فرستند واگر در روز ختم‌ کند فرشتگان‌ تا شب‌ بر اودرود فرستند ودعای‌ مستجاب‌ گردد واین‌ برای‌ او از آنچه‌ در زمین‌ وآسمان‌ است‌ بهتراست‌”.

غلامعلی‌ صفائی‌ بوشهری‌

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *