از دیدگاه اهل سنت

منابع اهل سنت در مورد قیام عاشورا

ـ ابو الشهداء عباس عقادـ اخبار الطوال ابوحنیفه دینوریـ احیاء المیت بفضائل اهل البیت سیوطیـ اسباب النزول واحدیـ استیعاب فی اسماء الاصحاب ابن عبدالبر قرطبیـ اسدالغابه ابن اثیر جزریـ اسعاف الراغبین محمد الصبانـ اکلیل سیوطیـ الاتحاف بحب الاشراف شبراویـ الاسلام والاستبداد السیاسی محمد غزالیـ الاصابه ابن حجر عسقلانیـ الامامه والسیاسه ابن قتیبهـ البدء و التاریخ مطهر مقدسی یا ابوزید بلخیـ بطله کربلاء دکتوره بنت الشاطیـ بنات النبی دکتوره بنت الشاطیـ تاج العروس مرتضی الزبیدیـ تاریخ الکبیر ابن عساکرـ تاریخ الامم والملوک طبریـ تاریخ یعقوبی یعقوبیـ تاریخ الخلفاء سیوطیـ ترجمه تاریخ ابن اعثم احمد بن اعثمـ تذکره الخواص سبط ابن جوزیـ تفسیر طبری طبریـ الجامع الصغیر سیوطیـ الحاوی سیوطیـ الحسن والحسین سبطا رسول الله(ـ صلی الله علیه وآله وسلم) محمدرضا مصریـ حلیه القرآن ابو نعیم اصفهانیـ حفیده الرسول (ـ صلی الله علیه وآله وسلم) شرباصیـ حیاه الحیوان دمیریـ خصائص نسائیـ خصائص الکبری سیوطیـ دائره المعارف فرید وجدیـ الدر المنثور سیوطیـ ذخائر العقبی محب الدین طبریـ السیره الحلبیه علی حلبی شافعیـ سمو المعنی فی سموالذات علائلیاو اشعه من حیاه الحسین (علیه السلام)ـ سنن ترمذی ترمذیـ سنن ابن ماجه ابن ماجهـ سیره ابن هشام ابن هشامـ السیده زینب(علیها السلام) لجنه نشر العلوم، والمعارف الاسلامیهـ السیره النبویه سید احمد زینیـ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیدـ شرح نهج البلاغه محمد عبدهـ صحیح بخاری بخاریـ صحیح ترمذی الترمذیـ صحیح مسلم ابوالحسن مسلمـ صواعق المحرقه ابن حجرـ العداله الاجتماعیه فی الاسلام سید قطبـ عقد الفرید عبدربهـ غرائب القرآن حسن بن محمد قمی نیشابوریـ فرائد السمطین حموینیـ کامل فی التاریخ ابن اثیرـ کفایه الطالب گنجی شافعیـ کنز العمال علی المتقی الهندیـ کنوز الحقایق مناویـ المحاسن والمساوی ابراهیم بن محمد بیهقیـ المختصر فی اخبار البشر ابوالفداءـ مسند احمد احمد بن حنبلـ مصابیح السنه بغویـ مطالب السول محمد بن طلحه شافعیـ معاویه بن ابی سفیان فی المیزان عباس عقادـ مقاتل الطالبیین ابوالفرجـ مقتل الحسین(علیه السلام) خوارزمیـ موده القربی، در الموده العاشره سید علی همدانیـ النصایح الکافیه لمن یتولی معاویه سید محمد بن عقیلـ النزاع والتخاصم مقریزیـ نظم درر السمطین زرندیـ نور الابصار شبلنجیـ نهایه الارب فی انساب العرب قلقشندیـ ینابیع الموده قندوزیو کتابهای دیگر

برگرفته از کتاب پرتوی از عظمت امام حسین نوشته آقای لطف الله صافی گلپایگانی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻪّ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *