احادیث و سخنان

نقل حسن مثنی از امام صادق از اسراء کربلا

و عبیدلی (ره) بعد از جملات بالا که از امام صادق علیهالسلام از حسن مثنی (ره) نقل میکند بعد ورود خودشان را به مدینه و امر حاکم مدینه [ صفحه ۸۲] عمرو بن سعید الاشدق که منادی در کوچه و بازار مدینه ندا در داده که امام زین العابدین علیهالسلام با عموزادهها و عمههای خود وارد مدینه میشود نقل کرده و گوید: مردها و زنها و اطفال ناله و فریادکنان بیرون دویدند و بانوان بنیهاشم ندای واحسیناه واحسیناه واحسیناه بلند کرده بودند و سه روز و شب [۶۴] اقامهی عزا شد و زنهای بنیهاشم و اهل مدینه دور ما را گرفته و اجتماع کرده بودند بعد مسندا نقل کرده و گوید: کانت زینب بنت علی علیهالسلام و هی بالمدینه تالب الناس علی القیام باخذ ثار الحسین [ صفحه ۸۳] علیهالسلام فلما قام عبدالله بن الزبیر بمکه و حمل الناس علی الاخذ بثار الحسین علیهالسلام و خلع یزید بلغ ذلک اهل المدینه فخطبت فیهم زینب و صارت تولبهم علی القیام للاخذ بالثار فبلغ ذلک عمرو بن سعید فکتب الی یزید یعلمه بالخبر فکتب الیه: ان فرق بینها و بینهم فامر ان ینادی علیها بالخروج من المدینه و الاقامه حیث تشاء فقالت قد علم الله ما صار الینا قتل خیرنا و انسقنا کما تسقا الانعام و حملنا علی الاقتاب فوالله لا خرجنا و ان اهریقت دمائنا فقالت لها زینب بنت عقیل یا ابنه عماه قد صدقنا الله وعده و اورثنا الارض نتبوا منها حیث نشاء فطیبی نفسا و قری عینا و سیجزی الله الظالمین اتریدین بعد هذا هوانا ارحلی الی بلد آمن ثم اجتمع علیها نساء بنیهاشم و تلطفن معها فی الکلام و واسینها. بعد عبیدلی (ره) گوید: و بالاسناد المذکور مرفوعا الی عبیدالله بن ابیرافع قال: سمعت محمد اباالقاسم ابن علی [۶۵] یقول: لما قدمت زینب بنت علی علیهالسلام من الشام الی المدینه مع النساء و الصبیان ثارت فتنه بینها و بین عمرو بن سعید الاشدق و الی المدینه من قبل یزید فکتب الی یزید [۶۶] یشیر علیه بنقلها من المدینه فکتب له بذلک فجهزها هی و [ صفحه ۸۴] من اراد السفر معها من نساء بنیهاشم الی مصر فقدمتها لایام بقیت من رجب.
برگرفته از کتاب تحقیق در باره اولین اربعین سید الشهداء نوشته آقای محمد علی قاضی طباطبایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *