ازدواج و همسران

نقل شیخ مفید در مسارالشیعه در زفاف حضرت فاطمه

چنانچه شیخ مفید (ره) دربارهی عقد و زفاف حضرت صدیقهی کبری فاطمه الزهراء علیهاالسلام بر خلاف مشهور میان امامیه قائل شده و چون از مشایخش آن را روایت کرده و به وی مسندا آن طور رسیده و لذا آن قول را قائل و نقل فرموده است و در عین حال در همان کتاب مسار الشیعه قول دیگر را نیز نقل کرده است. در مسار الشیعه در وقائع ماه رجب فرموده: و فی النصف منه لخمسه اشهر من الهجره عقد رسول اللهصلی الله علیه و آله و سلم لامیرالمومنین علیهالسلام علی ابنته فاطمه عقد النکاح و کان فیه الاشهاد لربها الاملاک و سنها یومئذ ثلاث عشر سنه علیها التحیه و الرضوان [۱۱۸] . یعنی در نیمهی ماه رجب پنج ماه از هجرت گذشته رسول اللهصلی الله علیه و آله و سلم عقد نکاح بست برای امیرالمومنین علیهالسلام بر دخترش فاطمه سلاماللهعلیها و در آن خداوند شاهد گرفت ملائکهها را و سن زهرا سلاماللهعلیها در آن روزها سیزده ساله بود. و در نسخه خطی از کتاب مسار الشیعه که در کتابخانهی ما موجود است عبارت به این نحو است «و سنها یومئذ احدی عشر سنه [۱۱۹] » یعنی [ صفحه ۱۵۹] حضرت زهراء سلاماللهعلیها در آن روزها یازده ساله بود و این نسخهی خطی نیز وجهی دارد چنانچه به زودی از آنچه نگارش داده میشود روشن میگردد.
برگرفته از کتاب تحقیق در باره اولین اربعین سید الشهداء نوشته آقای محمد علی قاضی طباطبایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *