معجزات و کرامات

همه اعمال مربوط به امام حسین پذیرفته شد

مرحوم سید حسین شاهرودی قدس سره فرمود: با مرحوم شیخ علی زاهد قدس سره پیاده از مسجد سهله برمیگشتیم، مرد عربی از ایشان پرسید: چرا برای شب زیارتی امام حسین (ع) به کربلا میروید و به این ترتیب موفق به درک چهل شب در مسجد سهله نمیشوید؟مرحوم شیخ علی زاهد فرمودند: برایت قضیهای نقل میکنم تا بدانی که حق دارم زیارت امام حسین (ع) را ترک نکنم!قضیه آن است که شخص متدین و محترمی ساکن نجف اشرف بود. وی در اواخر عمر، همهی املاک خود را فروخت و به کربلا آمد و در آنجا مسکن گزید.مردم به او گفتند: همه دوست دارند در نجف اشرف بمیرند، اما تو به کربلا آمدهای؟!او جواب داد: دستگاه امیرالمومنین (ع) فقط مرد قبول میکند! (یعنی افراد پاک و صالح به بارگاه حضرت علی (ع) راه دارند.) ولی در دستگاه امام حسین (ع)، همه را میپذیرند! متقی و فاسق و حتی یهود و نصاری نیز در این باب اوسع الهی راه دارند. [ صفحه ۵۸۴] خلاصه، آن مرد در کربلا فوت کرد و در همان جا مدفون شد. در شب دفن او، عدهای او را به خواب دیدند و او گفته بود:چون مرا در قبر گذاشتند، نکیرین برای سوال آمدند، سپس یکی از آنها اعمال مرا به دیگری عرضه میکرد. ابتدا نمازها را شروع کردند، ملک دیگر به نمازها اشکال کرد و نپذیرفت و خودم میفهمیدم که راست میگویند و آن نمازها برای خدا نبوده است!هنگامی که نمازهایم رد شد، مایوس شدم. بعد به همین صورت تمام اعمالم را خدشهدار کردند و نپذیرفتند! تا اینکه نوبت به اعمالی رسید که مربوط به امام حسین (ع) بود.آن ملک گفت: به زیارت کربلا رفته است، و هر دو قبول کردند! در مجلس روضه شرکت کرده است، هر دو قبول کردند! در فلان مجلس خدمتی به عزاداران کرده است، قبول کردند! و همینطور…من در قبر عصبانی شدم و گفتم: ای ملائکهی خدا، این اعمال و آن اعمال همه برای من است، چطور از بقیهی اعمال من چیزی قبول نشد؛ ولی در این اعمال، هیچ چیز رد نشد؟!به من گفتند: «خاموش باش! زیرا ما در دستگاه امام حسین (ع)، وظیفه تحقیق نداریم و مامور به ظاهر هستیم!سپس شیخ علی زاهد از آن مرد عرب پرسید: حالا آیا من حق دارم که زیارت امام حسین (ع) را ترک نکنم؟! آن عرب پاسخ داد: بلی، حق با شما است. [۳۱۰] . [ صفحه ۵۸۵]
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *