حوادث، وقایع، هجرت

ورود ابن زیاد به کوفه

۲) … سپس ابن زیاد از بصره خارج شد و به سمت کوفه حرکت کرد، مسلم بن عمرو باهلی و شریک بن أعور حارثی و )
خویشاوندان و أهل بیتش بین سیزده تا نوزده مرد او را همراهی میکردند، تا اینکه وارد کوفه شد، در حالی که عمامه سیاهی بر
______________________________
۱) جمعیت کوفه و بصره به گروههای متعددی تقسیم شده بود که توزیع حقوق هر گروه به گروهها و واحدهای کوچکتر محوّل )
میشد و شخصی از هر گروه به عنوان سرپرست توزیع برگزیده میشد، این گروه عرافه و شخصی که مسئول آن بود عریف نامیده
میشد.
صفحه ۲۶ از ۱۲۰
۳۵۸ ، [ادامه خبر ابی عثمان]. : ۲) تاریخ طبری، ۵ )
نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعۀ الطف، ص: ۴۵
سر داشت و بینی و دهان خود را پوشانده بود. از قبل به مردم رسیده بود که حسین علیه السّلام به سویشان میآید لذا منتظر ورود
حسین علیه السّلام بودند، از این رو وقتی عبید الله وارد کوفه شد گمان کردند حسین علیه السّلام آمده است بدین رو عبید الله بر هر
جماعتی میگذشت به او سلام میدادند، میگفتند: خوش آمدی یا بن رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم! خیر مقدم، عبید الله
دید مردم به خاطر ورود حسین علیه السّلام [همان چیزی که او بد داشت] به یکدیگر مژده میدهند. لذا سخن مردم او را به خشم
آورد، و گفت ای کاش آنها را به حالتی غیر از این حالت میدیدم، وقتی جمعیت زیاد شد، مسلم بن عمرو باهلی گفت: عقب
بروید، ایشان أمیر عبید الله بن زیاد است. وقتی وارد قصر شد و مردم فهمیدند او عبید الله زیاد بود غم و اندوه سختی به جانشان
«۱» . نشست
برگرفته از کتاب نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا نوشته: لوطبن یحیی ابومخنف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *