پیام عاشورا حمایت از دین

در دوره و شرایط سلطه امویان بر مقدرات مسلمین، آنچه در آستانه نابودی قرار داشت، دین خدا بـود. خـانـدان پـیـامـبـر نـیـز مـدافـعـان و حـامـیـان راسـتـیـن دیـن خـدا بـودنـد. حـمـایـت از اهـل بـیـت (ع)، حـمـایـت از دیـن بـود و حـمـایت از دین در آن مقطع زمانی، شرکت در جهاد ضد ستم و افشاگری علیه کفر پنهان در نقاب اسلام بود.حـسـین بن علی (ع) در بحبوبه جنگ شدید، به نماز ایستاد، تا دین خدا را در صحنه جهاد، حیات بـخـشـد. ابـوثـمـامـه صـائدی یـادآور وقـت نـماز شد وامام دعایش کرد وبه نماز پرداخت. در آن شرایط، خطاب به اصحابش فرمود:(اینک این درهای گشوده بهشت و نهرهای جاری و پیوسته آن و میوه ها و قصرهای بهشتی است واین هم پیامبر خدا و شهیدان که در رکاب او به خون غلتیدند. و اینک پدر و مادرم نیز چشم به راه شمایند و مـشـتـاق دیـدارتـان، پـس از دیـن خـدا حـمـایـت کـنـیـد و از حـرم رسول خدا دفاع کنید. (… فَحامُوا عَنْ دینِ اللهِ وَ ذَبُوا عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللهِ). آنگاه خاندان خود را صدا زد. همه فریاد زنان بیرون ریختند وفریاد برآوردند: ای مومنان، از دین خدا وحرم پیامبر و از امـام خـودتـان واز پـسـر دخـتـر پـیـامـبـرتـان حـمـایـت کـنـیـد، ایـن امتحان الهی برای شماست… [۵۴۱] .حمایت از دین و فداکاری در راه آن، جلوه دیگری از احیاگری است و اگر آن جهاد و شهادتها نبود، اسـاس دیـن بـاقـی نـمـی مـانـد. اگـر صـدای اذان و آوای تـکـبـیـری پـابـرجـاسـت، نـتـیـجـه آن فـداکـاریـهـاست. [۵۴۲] در شعری که از زبان امام حسین (ع) مطرح می شود نیز، بقا و قوام دین را در سایه شهادت و عاشورای آن حضرت می توان دید:(لَوْ کانَ دینُ مُحَمَدٍ لَمْ یَسْتَقِمْ اِلا بِقَتْلی یا سُیوُفُ خُذینی) [۵۴۳] .حضرت اباالفضل (ع) نیز در رجزی که در روز عاشورا پس از قطع شدن دست راست خویش می خواند و می جنگید، بر مساله (حمایت از دین) تاکید داشت:(وَاللهِ اِنْ قَطَعْتُمُوا یَمینی اِنی اُحامی اَبَداً عَنْ دینی) [۵۴۴] .شناخت اینکه در چه شرایطی دین در معرض زوال و نابودی یا آسیب دیدن است، و باید به دفاع از دین و نصرت حق پرداخت، اهمیت خاصی دارد. امام حسین (ع) و شهدای عاشورا را از این رو (انصار دین الله) می دانیم و در زیارتهایشان اینگونه از آنان یاد می کنیم:(اَلسَلامُ عَلَیْکُمْ اَیَهَا الذابُونَ عَنْ تَوْحیدِ اللهِ) [۵۴۵] .سلام بر شما، ای مدافعان از توحید خدا.در زیارت دیگری می خوانیم:(اَلسَلامُ عَلَیْکُمْ یا اَنْصارَ اللهِ وَ اَنْصارَ رَسُولِهِ… وَ اَنْصارَ الاسلام) [۵۴۶] .و در جای دیگر: (اَلسَلامُ عَلَیْکُمْ یا اَنْصارَ دینِ اللهِ وَ اَنْصارَ نَبِیِهِ…) [۵۴۷] .
برگزیده از کتاب پیام های عاشورا نوشته آقای جواد محدثی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *