پیام عاشورا نماز

نـهـضـت حـسـینی برای احیاء دین در همه مظاهر و جلوه هایش از جمله (نماز) بود. بُعد معنوی وعبادی زنـدگـی، بـرتـریـن بـُعد حیات است و نماز، بارزترین نشانه حیات معنوی مسلمانان است. با توجه به اثرات سازنده و تربیتی و بازدارنده این ارتباط با خدا از مفاسد و منکرات، در اسلام اهمیت ویژه ای دارد.امـام حـسـیـن (ع) در نهضت عاشورا اهتمام بسیاری به نماز می داد. مهلت شب عاشورا را آن حضرت و یـارانـش بـه نـمـاز و تـضـرع بـه درگـاه خداوند گذراندند و از تکیه گاه خدایی برای نبرد عـاشـورا، مـدد گـرفـتـنـد. عـشـق بـه نـمـاز و نـیـایـش و تـلاوت قـرآن و اسـتـغـفـار و دعـا در دل امـام آن چـنـان بـود کـه بـه بـرادرش عـباس گفت: (از این گروه بخواه تا نبرد را به فردا بـیندازند و امشب به تاخیر افتد، باشد که به نماز و دعا و استغفار بپردازیم. خدا می داند که من پیوسته علاقه به نماز وتلاوت آیات الهی داشته ام:(لَعـَلَنـا نُصَلی لِرَبِنَا اللَیْلَهَ وَ نَدْعوُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ فَهُوَ یَعْلَمُ اَنی کُنْتُ اُحِبُ الصَلاهَ لَهُ وَ تَلاوَهَ کِتابِهِ وَ کَثْرَهَ الدُعاءِ وَالاِْسْتِغْفارَ.) [۵۵۵] .بـه نـقـل تواریخ، شب عاشورا از خیمه اصحاب امام حسین (ع)، آوای مناجات و زمزمه دعا و تلاوت به گوش می رسید.روز عـاشـورا پـس از نـمـاز صـبـح، بـا یـاران سـخن گفت و آماده نبرد شدند. ظهر عاشورا وقتی ابـوثـمامه صائدی وقت نماز را به یاد او آورد، حضرت فرمود: نماز را به یاد آوردی! خداوند تـو را از نـمـازگـزاران و ذاکـران قـرار دهـد. آری ایـنـک اول وقـت نـمـاز است. سپس فرمود: از اینان بخواهید تا دست از جنگ بردارند تا نماز بگزاریم. [۵۵۶] .سـعـیـد بن عبدالله حنفی نیز هنگام نماز امام، جلوی او ایستاد و همه تیرهای دشمن را که به سوی امـام مـی آمـد بـه جـان خرید تا آنجا که نماز امام پایان یافت و او غرق در خون شد و اولین شهید نماز در جبهه کربلا شد. [۵۵۷] .عـشـق بـه نـمـاز، در پـیـروان راستین اباعبدالله الحسین (ع) بود. عبدالله بن عفیف ازدی که در کوفه می زیست و در مسجد کوفه آن اعتراض تند را علیه ابن زیاد، نسبت به کشتن امام حسین (ع) کـرد و در نـهـایـت هـم در راه ایـن دفـاع، بـه شـهـادت رسـیـد، بـه نقل مورخان پیوسته در مسجد بزرگ کوفه بود و تا شب نماز می خواند. [۵۵۸] .اگـر امـام حـسـیـن (ع) را احـیـاگر فرهنگ نماز راستین بدانیم ـ آنگونه که در زیارتنامه های آن حـضـرت آمـده اسـت ـ سـخـنـی بجاست. امام، هم خودش عبادتی مخلصانه داشت وهم شعائر دین را اقامه می کرد.در زیارت او می خوانیم:(اَشـْهـَدُ اَنَکَ قـَدْ اَقـَمـْتَ الصَلاهَ وآتـَیـْتَ الزَکـاهَ… وَ عـَبـَدْتـَهُ مـُخـْلِصـاً حـَتـی اَتـاکَ الْیَقینُ) [۵۵۹] .در زیـارت مـسـلم بـن عـقـیـل نـیـز ایـن تعبیر دیده می شود. [۵۶۰] همچنین در بسیاری از زیـارتـهـای سـیـدالشـهـدا(ع) بـه ایـن نـکته برمی خوریم. این جایگاه والای نماز را در نهضت عاشورا و حماسه آفرینان آن نشان می دهد.پـیـام عـاشـورا، پـیـام اقـامـه نـمـاز و تـربـیـت نـسـلی نـمـاز خـوان و خـدادوسـت و اهـل تـهـجد و عرفان است. عزاداران حسینی نیز باید (اقامه نماز) را در درجه نخست اهتمام خویش قرار دهند تا تبعیت و پیروی خویش را از مولایشان نشان دهند.امام خمینی (ره)در تاکید بر همین مساله، از عاشورای حسینی این گونه یاد می کند:(سـیـدالشـهـدا(ع) در هـمـان ظـهـر عـاشـورا کـه جـنـگ بـود و آن جـنـگ بزرگ بود و همه در معرض خـطـر بـودنـد، وقـتـی یکی از اصحاب گفت که ظهر شده است، فرمود که یاد من آوردید نماز را و خـدا تـو را از نمازگزاران حساب کند و ایستاد در همان جا نماز خواند. نگفت که ما می خواهیم جنگ بکنیم، خیر، جنگ را برای نماز کردند.) [۵۶۱] .
برگزیده از کتاب پیام های عاشورا نوشته آقای جواد محدثی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *