پیام عاشورا هجرت

آنـچـه مـانـع حـرکـت انـقـلابـی و مـبـارزاتـی انسان می شود، تعلق و دلبستگی به خانه، زن و فـرزنـد، زنـدگـی و زادگـاه، وضـع موجود و… است. افراد هدفدار به خاطر ایمان و اهدافشان رنج خانه به دوشی و دوری از وطن و اقوام را بر جان می خرند، یا برای دست یافتن به اهداف، سـرزمـیـنـهـا، مـحـیـطـهـا و زمـیـنـه های مناسبتری را جستجو می کنند. این است که (هجرت تحمیلی) و (هـجـرت اخـتـیـاری) در زنـدگـی انـسان های متعهد و باهمت، نقش مهمی دارد. پیامبران، برای رسـاندن پیام خدا، مهاجرت می کردند. عیسای مسیح، به خاطر هجرت های فراوانش، مسیح (کثیر السیاحه) لقب گرفته است. در بسیاری از نهضتها نیز ردپای هجرت دیده می شود.قـرآن کـریـم از (مـهـاجـران) بـه عـظـمـت یـاد مـی کند. در تاریخ اسلام نیز مهاجرانِ به حبشه و مـهـاجـران بـه یـثـرب، مـوقـعـیـت و احترام داشتند و هجرت، یک ارزش مکتبی به حساب می آمد ودر تاریخ مسلمین، مبداء تاریخ قرار گرفت.در نـهضت عاشورا نیز، امام حسین (ع) برای مقابله با حکومت جور، برای امر به معروف ونهی از مـنکر و در راه احیای دین دست به هجرت زد ومدینه را به قصد مکه، ومکه را به سمت کوفه پشت سر نهاد. هجرت آن حضرت نیز در حیات مجدد اسلام سهم ویژه ای داشت.سیدالشهدا(ع) هنگام خروج از مدینه و وداع قبر رسول خدا آیه ای از قرآن را تلاوت می کرد که بـه هـجـرتِ حـضـرت مـوسـی (ع) و گـریز از ستم فرعونی مربوط می شد. [۵۶۲] : (فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً یَتَرَقَبُ قالَ رَبِ نَجِنی مِنَ الْقَوْمِ الظالِمینَ). [۵۶۳] .دل کـنـدن از مـدیـنـه، بـرای امـام بـسـیـار دشـوار بـود، امـا در راه هـدف قـابـل تحمل بود. وقتی به مکه رسید، پس از چند ماه اقامت، هم برای خنثی کردن توطئه یزید بـرای تـرور او در کـنـار خـانـه خدا، هم برای اجابت دعوتنامه های شیعیان کوفه، به هجرتی دیـگـر پـرداخـت و راه کـوفـه را در پـیش گرفت. هجرتی به سوی شهادت، که آگاهانه بود و بـرای فداکاری در راه تکلیفی که خون و جان می طلبید. از شهادت طلبان عاشق خدا نیز دعوت کـرد که در این هجرت همراه او شوند. خطبه حضرت در آستانه خروج از مکه به سوی عراق، که با (خُطَ الْمَوْتُ عَلی وُلْدِ آدَمَ…) شروع می شود، دربردارنده این فراخوانی به هجرت است:(مـَنْ کـانَ باذِلاً فینا مُهْجَتَهُ، مُوَطِناً عَلی لِقاءِ اللهِ نَفْسَهُ فَلْیَرْحَلْ مَعَنا فَاِنی راحِلٌ مُصْبِحاً اِنْ شاءَاللهُ) [۵۶۴] .در ایـن دعوت، دو مشخصه برای این کوچندگان مطرح فرمود که تحقق این دو شرط، زمینه ساز ایـن هـجرت مقدس است: آمادگی برای بذل خون، آمادگی برای دیدارِ خدا. هر که این دو صفت را دارد، با من کوچ کند، که من سحرگاه کوچ می کنم.همراهان او نیز در راستای ادای تکلیف و نصرت امام، هجرت به مکه و کوفه کردند. آنان هم که از مـکـه هـمـراه او شـدنـد، یـا وقـتـی حـرکـت او را بـه سـوی کـوفـه شنیدند، به هر قیمت خود را به او رسـانـدنـد و دسـت از خانه و زندگی و وطن کشیدند و به کربلا آمدند، همه درس آموخته (هجرت) بودند.پـس از شـهـادت امـام حـسـیـن (ع)، یـکـی از تـعـالیـم دیـن بـرای زنـده نگهداشتن فرهنگ شهادت وعـاشـورا، (زیـارت) کـربلا بود که امامان (ع) توصیه اکید داشتند. بویژه برای آنان که از راهـهـای دورتـر، آهـنـگ تـربـت سـیـدالشهدا(ع) کنند، ثواب بسیار دارد. در دوره های خفقان اموی وعـبـاسـی، ایـن هـجـرت بـرای زیـارت، نقش مهمتری داشت و خیلیها تن به پیامدهای آن می دادند و زائر کـربـلامـی شـدنـد. بـرخی هم از بیم جان، از آن چشم می پوشیدند. از این رو در یکی از زیـارتـنـامـه هـا، زائر، خود را وارد بر ساحتِ آن حضرت و منزلتخواه نزد خدا می داند و خواستار ثـبـات قـدم در راه هـجـرت بـه سـوی مـزار امام و مرام او می شود: (… وَ ثُباتَ الْقَدَمِ فِی الْهِجْرَهِ اِلَیْکَ) [۵۶۵] .هـجـرت، پـیام عاشوراست، چه برای دفاع از دین وبسط مکتب، چه در راه مبارزه با ستم و یاری مـظـلومـان در هـر جای عالم، چه برای فرار از محیطهای فاسد برای در امان ماندن از آلودگیها. پختگی یک انسان در دامان هجرت است و شکل گیری تمدنها نیز رهاورد هجرتهای سرنوشت ساز است. در طول سالهای دفاع مقدس نیز، رزمندگان اسلام به فرمان امام امت، برای ادای تکلیف دسـت از خـانـه وتـعـلقات زندگی می کشیدند و به سوی جبهه ها هجرت می کردند، آنگونه که خـود امـام راحـل(ره) بـا هـجرتِ تحمیلی از ایران به ترکیه، سپس به نجف و از نجف به پاریس، و هجرتی مجدد برای بازگشت به میهن اسلامی ایران، درس آموز مهاجران در راه خدا شد.
برگزیده از کتاب پیام های عاشورا نوشته آقای جواد محدثی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *