پیروزی خون بر شمشیر در حادثه عاشورا

از مـفـاهـیـمـی کـه در زنـدگـی انـسـانـهـا نـقش ایفا می کند، دریافت و دیدگاهی است که نسبت به پـیـروزی و شـکست دارند. در یک مبارزه هدفدار، وقتی اهداف مبارزان تامین شود پیروزند، هرچند خـودشـان فـتـح نـظـامـی بـه دسـت نـیـاورنـد. تـحـقـق هـدفـهـا هـرچند در زمانی دیرتر یا حتی نـسـل آیـنـده اگـر صـورت پـذیـرد، بـرای مبارزان، پیروزی است. از سوی دیگر، در هر مقطع زمـانـی، تـکـلیـفـی کـه بـر دوش انـسـان اسـت اگـر عـمـلی شـود، (عمل به وظیفه) نیز یک پیروزی است هرچند به شکست ظاهری بیانجامد.امـام حـسـین (ع) هدفی جز اعتلای حق و بقای دین و نهی از منکر و مبارزه در راه عزت و کرامت انسانی نـداشـت. بـه ایـن هـدف نـیـز رسـیـد، هرچند خود و یارانش در عاشورا به شهادت رسیدند. رسوا سـاخـتن چهره تزویرگرانه امویان، شکستنِ جو رعب و وحشت در قیام علیه سلطه جور، دمیدن روح احساس تعهد و مسوولیت در برابر اسلام ومسلمین، پدید آمدن انگیزه های جهاد ومبارزه در راه حق، همه از اهداف حسینی در نهضت عاشورا بود و اینها همه تحقق یافت. پس امام حسین، چهره پیروز نبرد عاشوراست.پـس چـنـان نـیست که پیروزی، تنها غلبه نظامی باشد. پیروزی خون بر شمشیر از همین نوع پـیـروزیـهـای راسـتـیـن اسـت. روزی در مـدینه، ابراهیم بن طلحه از امام زین العابدین (ع) سوال کرد که در ماجرای عاشورا چه کسی غالب و پیروز است؟ امام فرمود:اِذا دَخَلَ وَقْتُ الصَلوهِ فَاَذِنْ وَ اَقِمْ، تَعْرِفُ مَنِ الْغالِبُ) [۲۵۷] .چون وقت نماز فرارسید، اذان و اقامه بگو، خواهی شناخت که پیروز کیست!این همان پیروزی در قالب تحقق اهداف است، هرچند دیدگان ظاهربین آن را پیروزی نبینند.از مـنـظـر دیـگـر، آنـان کـه زنـدگـی را همراه با عقیده پاک و درست می گذرانند و در راه آن عقیده فـداکـاری هـم نشان می دهند، اینان پیروزند و به تعبیر قرآن به (اِحْدَی الحُسْنَیَیْنِ) ـ یکی از دو پیروزی ـ می رسند، چه کشته شوند، چه غلبه یابند. [۲۵۸] .در دیـد عـاشـورایـی، شـهیدان این راه پیروزند، چون شهادت، فوز اکبر ورستگاری عظیم است و بازماندگانِ از کاروان شهادت، حیاتِ بی فتح دارند، چرا که از نصرتِ حق کوتاهی کرده اند و چه شکستی تلختر از این؟ سیدالشهداء(ع) هنگام خروج از مدینه، قلم و کاغذی طلبید وجمله ای کـوتـاه که یک دنیا عظمت وپیام بلند در آن نهفته بود، نگاشت. نامه، پس از نام خدا خطاب به بنی هاشم، تنها همین جمله بود:(… فـَاِنَ مـَنْ لَحـِقَ بـی مـِنـْکـُمْ اُسـْتـُشـْهـِدَ وَ مـَنْ تـَخـَلَفَ لَمْ یـَبـْلُغِ الْفـَتـْحَ، وَ السَلام.) [۲۵۹] .هـرکـه به من بپیوندد، به (شهادت) می رسد و هرکس هم تخلف کند و بازماند، به (فتح) نمی رسد، والسلام!
برگزیده از کتاب پیام های عاشورا نوشته آقای جواد محدثی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *