حوادث، وقایع، هجرت

پیک بیعت و رفتار امام حسین علیه السلام

۲) ولید، عبد الله بن عمرو بن عثمان را که آن روزها جوانی بیش نبود، به دنبال [حسین بن علی علیه السّلام و عبد الله بن زبیر] )
فرستاد، عبد الله بن عمرو آنها را در حالی که در مسجد نشسته بودند پیدا کرد، وی وقتی پیش آنها آمد که معمولًا در چنین ساعتی
نه ولید با مردم ملاقات میکرد و نه [حسین و عبد الله بن زبیر] نزد ولید میرفتند، [به هر حال به آن دو] گفت: امیر شما دو نفر را
خواسته، حسن بن علی علیه السّلام و ابن زبیر گفتند شما برگرد، ما الآن میآئیم.
______________________________
. ۳۳۸ ، به نقل از أبی مخنف و رک: تذکره الخواص، ۲۳۵ : ۱) تاریخ طبری، ۵ )
. ۳۳۹ ، به نقل از أبی مخنف و رک: تذکره الخواص، ۲۳۵ و ۲۳۶ : ۲) تاریخ طبری، ۵ )
نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعۀ الطف، ص: ۲۴
[بعد از رفتن عبد الله] [حسین علیه السّلام و ابن زبیر] رو به یکدیگر کردند، [عبد الله] گفت: به نظر شما علت اینکه ولید در چنین
ساعتی که معمولًا با مردم جلوس ندارد ما را خواسته چیست؟
حسین علیه السّلام فرمود: گمان میکنم زورگویشان هلاک شده، از این رو ما را خواسته تا قبل از اینکه این خبر میان مردم منتشر
صفحه ۱۷ از ۱۲۰
شود از ما بیعت بگیرد.
[ابن زبیر] گفت: من هم غیر از این به ذهنم نمیرسد، حالا شما میخواهی چه کنی؟
[حسین علیه السّلام] فرمود: الآن جوانانم را جمع میکنم: به سویش میروم، به درب [دار الاماره] که رسیدم آنها را در آنجا متوقف
میکنم و خودم داخل میشوم.
[ابن زبیر] گفت: میترسم وقتی نزدش رفتی از او در أمان نباشی.
[حسین علیه السّلام] فرمود: طوری میروم که قدرت ایستادگی در برابرش را داشته باشم. بعد از این [گفتگو] [حسین علیه السّلام]
از جایش برخاست و دوستان و اهل بیتش را گرد آورده قدم زنان به طرف دار الاماره روانه شدند تا اینکه به در [دار الاماره] ولید
رسیدند [حسین] به اصحابش فرمود: من داخل میشوم، اگر شما را صدا زدم یا اینکه شنیدید صدای ولید بلند شد، همگی بریزید و
«۱» . دورم را بگیرید. و الّا تا زمانی که من بیرون نیامدم اینجا را ترک نکنید
برگرفته از کتاب نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا نوشته: لوطبن یحیی ابومخنف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *