معجزات و کرامات

یا اباالفضل، زود این بچه را زنده کن

حجه الاسلام سید مهدی امامی اصفهانی اظهار داشتند:مرحوم حاج شیخ مهدی سدهی اصفهای، که یکی از خطبای معروف منطقهی سدهی [ صفحه ۲۸۷] اصفهان بود، کرامتی از حضرت ابوالفضل العباس را که خود شاهد آن بوده است چنین نقل کرده است. ایشان میگوید:روزی در حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) مشغول خواندن زیارتنامهی حضرت بودم که یکوقت دیدم یک زن عرب با عجلهی تمام آمد و در حالیکه بچهی مردهای را به دوش گرفته بود وارد حرم مطهر شد. سپس بچه را به ضریح زد و با لحن تندی به حضرت خطاب کرد: یا اباالفضل، این بچه مرده است. پدرش هم از صبح سر کار رفته و من هم خمیر آماده کرده بودم که برای بچههایم نان بپزم و کارهای دیگرم نیز مانده است؛ زود این بچه را زنده کن که الان شوهرم میآید و من نه نان پختهام و نه کاری در خانه انجام دادهام. عجله دارم و میخواهم بروم!مرحوم سدهی میگوید: یکوقت متوجه شدیم که آن بچهی مرده شروع به سخن گفتن کرد و زنده شد و همراه مادر به منزل رفت. [۱۶۳] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *