آرشیو کربلا (تاسوعا، عاشورا، …)

 • شهادت حضرت اباالفضل العباس(ع) حضرت عباس علیه السلام که اکبر اولاد ام البنین و پسر چهارم امیرالمؤمنین علیه السلام بود و کنیتش ابوالفضل و ملقب به سقا و صاحب لوای […] 0

  شهادت حضرت اباالفضل العباس(ع)

  شهادت حضرت اباالفضل العباس(ع) حضرت عباس علیه السلام که اکبر اولاد ام البنین و پسر چهارم امیرالمؤمنین علیه السلام بود و کنیتش ابوالفضل و ملقب به سقا و صاحب لوای […]

  ادامه ...

 • کشتى نوح در کربلا در طوفان جهانى حضرت نوح علیه السلام ، کشتى نوح در همه زمین ( که بصورت دریا درآمده بود) گشت تا رسید به سرزمین کربلا ، […] 0

  کشتى نوح در کربلا

  کشتى نوح در کربلا در طوفان جهانى حضرت نوح علیه السلام ، کشتى نوح در همه زمین ( که بصورت دریا درآمده بود) گشت تا رسید به سرزمین کربلا ، […]

  ادامه ...

 • در جـریـانـات تـاریـخـی، اسـتـنـاد مردم یا تاریخ سازان دلایلی است که مورد تمسک قرار می گـیـرد. مردم در پی حجت و سند برای عمل خویش یا ارزیابی عملکرد دیگرانند. تاریخ […] 0

  اتمام حجت در حادثه کربلا

  در جـریـانـات تـاریـخـی، اسـتـنـاد مردم یا تاریخ سازان دلایلی است که مورد تمسک قرار می گـیـرد. مردم در پی حجت و سند برای عمل خویش یا ارزیابی عملکرد دیگرانند. تاریخ […]

  ادامه ...

 • تکلیف، همواره براساس (توانایی) و (دانایی)است. هرکس که نداند یا نتواند، مسوولیتی هـم نـدارد. هـرکـس کـه آگـاهـتـر و تـوانـاتـر بـاشـد، تـکـلیـفـش سـنـگـین تر است. مسلمانی که فـریـادخـواهـی و اسـتـغـاثه دیگری […] 0

  احیای معالم دین در حادثه عاشورا

  تکلیف، همواره براساس (توانایی) و (دانایی)است. هرکس که نداند یا نتواند، مسوولیتی هـم نـدارد. هـرکـس کـه آگـاهـتـر و تـوانـاتـر بـاشـد، تـکـلیـفـش سـنـگـین تر است. مسلمانی که فـریـادخـواهـی و اسـتـغـاثه دیگری […]

  ادامه ...

 • دیده بگشا که طبیبت سر بالین آمد دیده بگشا که حسین با دل خونین آمددیده بر هم منهای سرو به خون غلطیده تا نگویند که حسین داغ برادر دیدهدیده بگشا […] 0

  مرثیه حضرت ابوالفضل

  دیده بگشا که طبیبت سر بالین آمد دیده بگشا که حسین با دل خونین آمددیده بر هم منهای سرو به خون غلطیده تا نگویند که حسین داغ برادر دیدهدیده بگشا […]

  ادامه ...

 • کمال الدین حسین واعظ کاشفی سبزواری (متوفی ۹۱۰ ه) از هم عصران سلطان حسین میرزا بایقرا (متوفی ۹۱۱ ه) و وزیر او امیر علی شیرنوائی جغتائی (متوفی ۹۰۶ ه) است.وی […] 0

  روضه الشهداء در واقعه عاشورا

  کمال الدین حسین واعظ کاشفی سبزواری (متوفی ۹۱۰ ه) از هم عصران سلطان حسین میرزا بایقرا (متوفی ۹۱۱ ه) و وزیر او امیر علی شیرنوائی جغتائی (متوفی ۹۰۶ ه) است.وی […]

  ادامه ...

 • مولف به صورت کوتاه و گذرا ضمن برشمردن انواع انگیزهها در برخوردها، مینگارد:پژوهشی در مقتلهای فارسی، ص: ۱۸۹… و در برابر این درگیریها و این انگیزهها، درگیریهای عقیدتی و انگیزههای […] 0

  برگزیدههایی از دفتر عاشورا

  مولف به صورت کوتاه و گذرا ضمن برشمردن انواع انگیزهها در برخوردها، مینگارد:پژوهشی در مقتلهای فارسی، ص: ۱۸۹… و در برابر این درگیریها و این انگیزهها، درگیریهای عقیدتی و انگیزههای […]

  ادامه ...

 • هـمیشه فتح، به معنای پیروزی نظامی نیست. گاهی سلاح مظلومیت، برنده تر از سلاح آهنین و آتـشـیـن اسـت و خـون شـهـدا در یـک مـبـارزه حـق بـر ضـد بـاطـل، پـایـه های […] 0

  پیام سیاسی کربلا پیروزی خون بر شمشیر

  هـمیشه فتح، به معنای پیروزی نظامی نیست. گاهی سلاح مظلومیت، برنده تر از سلاح آهنین و آتـشـیـن اسـت و خـون شـهـدا در یـک مـبـارزه حـق بـر ضـد بـاطـل، پـایـه های […]

  ادامه ...

 • امام حسین علیه السلام در صبح گاه عاشورا سپاه ابن سعد آراسته بود و امام علیه السلام نیز سپاه خود را آراست. چشم امام به سپاه ابن سعد افتاد و […] 0

  امام حسین علیه السلام در صبح گاه عاشورا

  امام حسین علیه السلام در صبح گاه عاشورا سپاه ابن سعد آراسته بود و امام علیه السلام نیز سپاه خود را آراست. چشم امام به سپاه ابن سعد افتاد و […]

  ادامه ...

 • فرسان الهیجاء، [سواران نبرد] تالیف عالم بزرگوار شیخ ذبیح الله محلاتی، در دو جلد و در شرح حالات اصحاب حضرت سید الشهداء (ع) است. مولف در مقدمه کوتاه خود آورده […] 0

  کلیاتی در فُرسان الهَیجاء در واقعه کربلا

  فرسان الهیجاء، [سواران نبرد] تالیف عالم بزرگوار شیخ ذبیح الله محلاتی، در دو جلد و در شرح حالات اصحاب حضرت سید الشهداء (ع) است. مولف در مقدمه کوتاه خود آورده […]

  ادامه ...